Nieuw project: Havengebied Rhein-Lippe-Hafen

Nieuw project
Martens en Van Oord heeft de definitieve gunning ontvangen voor een nieuw project in Duitsland. In opdracht van havenbedrijf DeltaPort GmbH & Co. KG voert Martens en Van Oord een ophoging uit voor het hoogwatervrij aanleggen van een terrein in het havengebied Rhein-Lippe-Hafen.

De locatie
Het havengebied is gelegen nabij het Duitse Wesel en ligt in de uiterwaarden van de Rijn, naast de monding van de rivier Lippe.

Werkzaamheden en planning
Onze werkzaamheden in hoofdlijnen zijn het afzetten en in depot zetten van 15.000 m3 bovengrond, het deels leveren en verwerken van 250.000 m3 zandig ophoogmateriaal, het leveren en verwerken van 45.000 ton puinfundering en het aanbrengen van een asfaltverharding voor een fiets- en wandelpad. Begin maart starten we met de eerste werkzaamheden op het project.


Nieuwsarchief