Nieuw project: GoVa 6b fase 3

Bekend project
Van Rijkwaterstaat heeft Martens en Van Oord de definitieve gunning ontvangen voor het derde contract binnen project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa): GOVa 6b fase 3. Een voor ons al bekend project, gezien Martens en Van Oord in 2021-2022 ook de eerste fase binnen dit project uitvoerde: GOVa 6b fase 1. 

De werkzaamheden en planning 
Fase 3 betreft het onderhoudsbaggerwerk op de Maas en de Brabantse kanalen en het aanbrengen van bodembescherming in het Lateraal kanaal, nadat deze door ons op de gewenste diepte is gebracht. Binnen het onderhoudsbaggerwerk brengen we ondiepe gedeeltes (baggervakken) van de Maas, vanaf Wessem tot aan Lith, op de onze opdrachtgever gevraagde vaardiepte. Binnen dat gebied vallen ook de werkzaamheden in het Lateraalkanaal. Daarnaast voeren we baggerwerkzaamheden uit in de monding van het Maas-Waalkanaal (nabij Heumen), in de monding van de Donge en de Amertak (nabij Geertruidenberg) en in het Wilhelminakanaal in Tilburg. De werkvoorbereiding is inmiddels gestart en in de zomer starten we met de uitvoerende werkzaamheden. Het werk wordt in december 2024 opgeleverd.

Herbruik grond
We zullen binnen fase 3 van het project naar schatting circa 800.000 m3, deels verontreinigde, baggerspecie uit de waterbodem verwijderen. Martens en Van Oord zoekt hierin altijd naar de meest duurzame toepassing en dit betekent dat we de vrijgekomen grond waar mogelijk geschikt maken voor herbruik. Bijvoorbeeld voor toepassing in de betonindustrie of elders in de GWW sector.

Expertise opsporen ontplofbare oorlogsresten
Binnen ons werkgebied in deze opdracht zijn er ook locaties die verdacht zijn op niet gesprongen explosieven. Ofwel, Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Martens en Van Oord zet hierbij haar expertise in op het gebied van OOO (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten). Daarnaast gebruiken we hulpmiddelen en zelf doorontwikkelde technieken om de benodigde opsporings- en beveiligde baggerwerkzaamheden uitvoeren. Hiervoor zullen we bijvoorbeeld onze Roeroord inzetten: een multifunctioneel baggerponton dat uitstekend geschikt is voor werkzaamheden in op OO-verdacht gebied.

Samenwerking opdrachtgever
We zijn trots dat we na fase 1 nu ook aan de slag mogen met fase 3 van dit mooie project. En we verheugen ons op de samenwerking met onze opdrachtgever Rijkswaterstaat. Meer weten over onze uitgevoerde werkzaamheden in fase 1 van dit project? Lees het op de projectpagina


Nieuwsarchief