Grote producties tegen een scherpe prijs

Grondwerk is van oudsher een zeer belangrijke pijler van Martens en Van Oord. Door een slimme aanpak te combineren met hoge producties, ontstaat een goed resultaat voor een scherpe kostprijs.


Droog grondverzet, natuurontwikkeling, bouw- en woonrijp maken of dijkversterking: hoe groot of complex een project ook is, Martens en Van Oord kan het aan.

Onze expertise vertaalt zich in een slimme logistieke oplossing. Die is efficiënt, houdt rekening met mens en milieu en zorgt voor uitstekende resultaten. Onze moderne machines leveren de pk’s, onze medewerkers de creativiteit en denkkracht. Een gouden combinatie.

Deze expertises horen bij Grondwerk


Referenties Grondwerk