Veiligheid is van ons allemaal: deel 1 - Kijk nooit weg

In het voorjaar lanceerden we de campagne ‘Veiligheid is van ons allemaal’, waarin ons veiligheidskompas centraal staat. Dit kompas is de basis van ons MvO Safe veiligheidsprogramma en bevat vijf elementen: kijk nooit weg, nodig anderen uit, laat je horen, blijf scherp en blijf verbeteren.

Onderweg met het veiligheidskompas
De vijf kompas-elementen zetten we samen én los van elkaar in om richting te geven aan wat we vanuit Martens en Van Oord belangrijk vinden; met als doel om steeds veiliger te werken. Onze collega’s leveren een belangrijke bijdrage aan deze campagne. Ze zijn op al onze (project)locaties te zien op bouwhekdoeken, posters en banners. En nu ook online. Wie zijn de gezichten achter deze campagne? Wat betekent veilig werken voor hen persoonlijk en hoe dragen ze bij aan veiligheid op de werkvloer? In deze serie nemen we jullie graag mee naar hun werkplek. Onderweg maken we tussenstops bij de elementen uit het veiligheidskompas. We starten op ons hoofdkantoor aan de Damweg in Oosterhout, waar we over veiligheid in gesprek gaan met onze directeur Maarten Spronk. 

Wat betekent veilig werken voor jou?
“Veilig werken is alles voor mij. Met 28 jaar bouwervaring op projecten heb ik diverse ongevallen meegemaakt en gezien welk leed dat veroorzaakt. Ik wil er daarom aan bijdragen dat iedereen veilig werkt en elke dag veilig thuiskomt. Sociale veiligheid wordt ook steeds belangrijker; met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een fijne werkomgeving.”

Wat betekent ons veiligheidskompas voor jou?
“De ontwikkeling van ons veiligheidskompas vind ik heel positief. Daarmee geven we de juiste richting aan onze visie en beleid rondom veiligheid. Met het kompas maken we duidelijk wat we van elkaar verwachten. Dit is een mooi handvat om met elkaar in gesprek te gaan en dilemma’s te bespreken. Houding en gedrag zijn daarbij cruciaal. Omdat je vaak afhankelijk bent van het gedrag van je collega, moet je elkaar kunnen aanspreken. En kunnen accepteren dat je zelf ook aangesproken wordt. Als iedereen dat doet, vanuit de intrinsieke motivatie om samen een veilige werkplek te creëren, dan zijn we tot veel in staat!”

Hoe zorg je er in jouw functie voor dat er veilig wordt gewerkt bij Martens en Van Oord?
“Samen met onze KAM-afdeling ondersteunen we alle projecten, de werkplaats en het kantoor bij het inrichten van een veilige werkplek. Daarnaast geven we onze collega’s de juiste opleidingen en trainingen. Zelf loop ik meerdere keren per jaar Safety Walks op projecten en ben ik betrokken bij toolboxmeetings, ook op het hoofdkantoor. Het belangrijkste hiervan is het gesprek aangaan met onze mensen en andere betrokkenen. Ik wil iedereen steeds meegeven dat veiligheid altijd boven tijd of geld gaat. En dat we bij twijfel eerst ‘pas op de plaats’ maken voordat we verder gaan. Daarin zullen we onze collega’s altijd steunen als directie. We verlangen ook van onze samenwerkingspartners dat ze samen met ons optrekken rondom veilig werken. Zij zijn immers een belangrijke schakel in de hele keten.”

Heb je weleens iets onveiligs gezien en wat heb je daaraan gedaan?
“Gelukkig komt dat weinig voor. Maar bij een ronde over een project, door de werkplaats of in kantoor zie je weleens zaken die nog beter of veiliger kunnen. Door het gesprek aan te gaan, kom je tot goede oplossingen. Ook gebruiken we onze MvO Safe-app voor het 24/7 melden van (on)veilige situaties en verbeterideeën. Door deze app worden direct de juiste mensen op de hoogte gebracht en kunnen we snel actie ondernemen.”

Heb je weleens een verbeteridee aangedragen? Zo ja, wat?
“Zeker: van een extra trapleuning op kantoor en verbeteringen aan een ponton tot aan de introductie van de MvO Safe-app en een actielijst rondom calamiteiten. Op alle vlakken zijn verbeteringen mogelijk, zowel klein als groot. Doordat ik in het verleden ook bij andere grote bedrijven gewerkt heb, komen de ervaringen die ik daar heb opgedaan goed van pas.”

De Mensen die het Maken kijken nooit weg. Hoe zie jij dit?
“Ik voel een grote verantwoordelijkheid om goed voor onze mensen te zorgen zodat ze elke dag veilig thuiskomen. Er is altijd het besef dat achter elke medewerker een gezin of familie staat waarvoor we indirect ook verantwoordelijk zijn. Vanuit mijn functie heb ik heel veel mogelijkheden om zaken te verbeteren of te veranderen. En dat doe ik dan ook. Er is voor mij geen enkele reden te bedenken waarom we onveilig zouden werken. Dat wil ik steeds aan onze collega’s duidelijk maken. Door met ze in gesprek te gaan, de juiste middelen ter beschikking te stellen, consistent beleid te voeren, goede systemen en passende opleidingen aan te bieden.”


Nieuwsarchief