Sponsoring

Martens en Van Oord wil van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. We verlenen graag onze medewerking aan sponsorprojecten en -initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en aan onze samenwerkingen.

Martens en Van Oord wil van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij. Zakelijk betekent dit dat we specialist in Engineered Earthmoving zijn. Maatschappelijk gezien willen we een betrokken partij zijn voor de huidige samenleving en toekomstige generaties. Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich onder andere in sponsoring.

Bij Martens en Van Oord ontvangen we regelmatig sponsorverzoeken voor het financieel of in natura ondersteunen van allerlei sympathieke doelen. We zijn daarom genoodzaakt om keuzes te maken. We beoordelen elke sponsoraanvraag zorgvuldig aan de hand van de uitgangspunten en criteria in ons sponsorbeleid.

Benieuwd of we aan jouw sponsorverzoek tegemoet kunnen komen? Stuur een e-mail naar communicatie@mvogroep.nl.