Eerste schop in de grond Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet

Met het in elkaar zetten van een levensgrote puzzel gaf gedeputeerde Hagar Roijakers donderdag de officiële aftrap voor het werk Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Mark-Dintel-Vliet. Dit ‘eerste schop in de grond’ moment markeert de start van de uitvoerende werkzaamheden. Maar er is ook al veel werk verzet. Zo zijn er archeologische onderzoeken gedaan, waarbij we een historisch sluisje onder de dijk door opgegraven én in kaart gebracht hebben. 

Waterveiligheid als kerntaak
Dat de werkzaamheden hoognodig zijn bleek wel toen twee weken geleden de Mark nog buiten zijn oevers trad. Dit werd ook onderstreept door de woorden van Cecile Franssen, dagelijks bestuurslid bij onze opdrachtgever waterschap Brabantse Delta: “In tijden van snelle klimaatverandering met zeespiegelstijging moeten we juist deze jaren ook naar de toekomst toe onze verantwoordelijkheid nemen voor waterveiligheid in de komende decennia. Waterveiligheid is dé kerntaak van de waterschappen in Nederland, nu en in de toekomst.”

Duurzame toekomst
We zijn er trots op dat we in samenwerking met KWS weer aan de slag mogen voor waterschap Brabantse Delta. En dat we mogen bouwen aan de dijkversterkingen langs deze binnenwateren, zodat deze keringen straks weer jarenlang bescherming bieden tegen hoogwater.

Meer weten?
De eerste fase van het project wordt naar verwachting begin oktober 2023 opgeleverd. Meer weten over de verschillende deelgebieden van het project en haar duurzame aanpak? Lees dan dit artikel op onze website.


Nieuwsarchief