Opnieuw gecertificeerd CS-OOO A + B

In de laatste week voor de kerstvakantie, is Martens en Van Oord opnieuw gecertificeerd voor het CS-OOO certificaat voor deelgebieden A & B. Deze certificering zorgt ervoor dat Martens en Van Oord bevoegd is om zelfstandig, veilig en volgens wet- en regelgeving opdrachtgevers in het opsporingsproces te begeleiden en om civieltechnische ondersteuning te bieden (deelgebied A en B).

Verplicht onderzoek
Het CS-OOO certificaat (Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten) heeft betrekking op het opsporen van ontplofbare oorlogsresten die in de (water)bodem zijn achtergebleven tijdens de Eerste en Tweede wereldoorlog. Het doen van onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten is een verplichting vanuit de ARBO-wetgeving. Deze verplichting is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.10 en geldt voor alle opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Onze CS-OOO dienstverlening
De kennis en kunde van Martens en Van Oord met betrekking tot het opsporen van ontplofbare oorlogsresten (OO) richt zich op het gehele proces. Van detectie op het land en water, het maken van risicoanalyses, het uitdenken van veilige werkmethodes, werkvoorbereiding en de benadering tot aan het veiligstellen van eventuele oorlogsresten en vrijgave in de vorm van een proces verbaal van oplevering. Dit doen we geheel zelfstandig en voornamelijk op onze eigen projecten. Maar ook bij specifieke losse opdrachten op én nabij het water bieden wij onze dienstverlening aan.

Combinatie van expertises
In veelal complexe opdrachten combineren we naast onze kennis en kunde voor het opsporen van OO ook diverse andere expertises zoals specialistisch grondverzet, milieukundige begeleiding en Engineering voor de beste werkmethode.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze werkwijze met betrekking tot het opsporen van ontplofbare oorlogsresten? Of bent u op zoek naar de juiste partij om u te begeleiden bij het gehele opsporingsproces naar ontplofbare oorlogsresten? Lees dan verder op de pagina Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten.


Nieuwsarchief