Certificeringen en Voorwaarden

Martens en Van Oord*
is gecertificeerd en hanteert inkoop-en verkoopvoorwaarden. Onze certificeringen en voorwaarden zijn hieronder inzichtelijk. 

Managementsysteemcertificaten:


Productcertificaten:

  • BRL 9321 (Industriezand en (gebroken) industriegrind)
  • BRL 9335-1 Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond
  • BRL9335-2 Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten
  • BRL9313 Zand uit dynamische winggebieden
  • BRL 7000 Uitvoering van (water) bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem (protocol 7001 en 7003)

* alle certificaten zijn geregisteerd onder Martens en Van Oord GROEP BV