MvO Duurzaam

Duurzaam in denken en doen! Het zit ons in het bloed. Groen en wit zijn onze kleuren en die staan voor ons gedachtengoed.

Onze visie sinds jaar en dag is gebaseerd op het gebruiken, hergebruiken, efficiënt transporteren en toepassen van grondstoffen.

Wij maken werk met werk en hebben een gesloten Life Cycle Analyse. Wij (her)gebruiken onze materialen en gaan zuinig om met brandstoffen.

Onze principes:

 • Wij streven ernaar om negatieve effecten van de aan de bedrijfsvoering gerelateerde activiteiten op het milieu te voorkomen.
 • Wij leveren een actieve bijdrage aan het verminderen van het energieverbruik en van CO2-uitstoot.
 • Wij passen duurzame materialen, materieel, technieken en concepten toe.
 • Wij zien onze duurzame toepassingen als kans voor zowel mens als milieu.
 • Wij creëren een schoner en groener milieu door het verminderen van vervuiling en afval en het stimuleren van een ‘Reduce, Re-use, Recycle'-cultuur op de werkvloer.
 • Wij onderhouden energiezuinige kantoren en werkplaatsen en gebruiken waar mogelijk duurzame brandstoffen.
 • We voorkomen schade aan de natuur door de bescherming van natuurwaarden een volwaardige plaats te geven in de voorbereiding en uitvoering van projecten.

  

Onze doelstellingen:

 • Onze ambitie: het kunnen toepassen van een bedrijfsbrede gesloten grondbalans. Vrijkomende materialen uit het ene project zijn ingaande materialen op het andere project.
 • Het voorkomen van verspilling van materialen. Wij gooien niks weg! Wij hebben geen afval.
 • Wij reduceren de CO2-uitstoot in ton/ omzet op brandstof jaarlijks met minimaal 5% door een efficiënte werkwijze, state-of-the-art machines, toepassen van rijplaten, zuinige logistiek of transport over het water en het monitoren van onze machinisten en chauffeurs op duurzaamheidsbewustzijn.
 • Wij monitoren, verbeteren en reduceren (op MKI/ CO2 Uitstoot) jaarlijks 2 Life Cycle Analyses gebaseerd op de 2 belangrijkste grondstoffen voor Martens en Van Oord.
 • Wij passen waar mogelijk alternatieve brandstoffen toe en zorgen jaarlijks voor tenminste 1 verbetering op gebied van zonne-energie, windenergie of biobasedfuel.

Ons Duurzaamheidsbeleid:

Om de duurzaamheidsdoelstellingen in te  kunnen vullen, heeft Martens en Van Oord een krachtige visie en sterk duurzaamheidsbeleid dat door directie- en management actief wordt uitgedragen.

Dit beleid is gebaseerd op onze CSI filosofie, Continuous Sustainability Improvement.

Deze filosofie staat voor een continue verbetering op het gebied van duurzaamheid door per kwartaal onze duurzaamheidsmaatregelen vast te stellen, te realiseren, te evalueren, te monitoren en te verbeteren.

Hiermee wil Martens en Van Oord een bijdrage leveren aan minder verspilling van grondstoffen en verslechtering van het klimaat en daarnaast een professionele ondersteuning bieden op het gebied van complexe duurzaamheidskwesties.

Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, volgt Martens en Van Oord haar eigen duurzaamheidsprogramma CSI waarin  de kernwaarden deskundig, grensverleggend en betrokken een centrale rol hebben.

 

Deskundig: Wij dragen met onze kennis en projecten bij aan een duurzame samenleving.

Grensverleggend: Wij kijken verder dan alleen onze eigen projecten.

Betrokken: Wij werken met alle partijen in onze invloedssfeer samen aan duurzaamheid.