CO2 -prestatieladder

De CO2 -prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2  binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Sinds 2013 is Martens en Van Oord al in het bezit van niveau 5 van de CO2 -prestatieladder.

Samen tegen uitstoot
Niveau 5 houdt in dat we samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en betrokken actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamelijk te verminderen.

Meer weten? Lees alles over de essentie van de op de website van de SKAOOp de site van de SKAO is tevens onze bedrijfspagina te vinden. 

CO2 prestatieladder certificaat
Ons certificaat is via onderstaande link in te zien. 

Certificaat CO2 Martens en van Oord Groep

Met ons meedenken?
Samen met ketenpartners en branchegenoten geven we invulling aan dit aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te werken. Heeft u ideeën, voorstellen of suggesties? Mail ze dan naar ons via info@mvogroep.nl . Alvast bedankt!