CO2-prestatieladder

Actief zoeken naar mogelijkheden om samen CO2-uitstoot verder terug te dringen.

De CO 2 -prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO 2 . Binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

Bij Martens en Van Oord zit het efficiënte werkende van materialen en het zuinig omgaan met energie van de natuur al goed tussen de oren.

Sinds 2013 is Martens en Van Oord al in het bezit van niveau 5 van de CO 2 -prestatieladder. 

Niveau 5 houdt in dat we samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en betrokken actief zoeken naar mogelijkheden om samen de uitstoot verder terug te dringen.

Lees meer over de essentie van de CO 2 -prestatieladder op de website van de SKAO .
Op de site van de SKAO is tevens onze bedrijfspagina te vinden. 

Ons certificaat, vind je hier:

CO2-K59243-09 c Martens en Van Oord Groep.pdf

Denk met ons mee!
Samen met ketenpartners en branchegenoten geven we invulling aan dit aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te werken. Heeft u ideeën, voorstellen of suggesties? Mail ze dan naar ons via info@mvogroep.nl . Alvast bedankt!