Integriteit

Bij Martens en Van Oord willen we dat iedereen prettig en professioneel samenwerkt. Integer en ethisch handelen zijn de basis van al onze samenwerkingen.

MvO Kompas
Houding en gedrag zijn doorslaggevend om op een goede en professionele manier met elkaar te kunnen werken. Martens en Van Oord besteedt hier veel aandacht aan. Wij hanteren het MvO Kompas dat richting geeft aan het gewenste gedrag. De kernelementen van dit kompas ‘Kijk nooit weg, Nodig anderen uit, Laat je horen, Blijf Scherp en Blijf verbeteren’ zijn de basis van ons handelen. Download de pdf MvO_Kompas of bekijk de afbeelding hieronder om het MvO Kompas te lezen.

Gedragscode
Onze bedrijfscultuur is omschreven in de Gedragscode. Deze geeft aan waar we voor staan en hoe we met elkaar en met anderen omgaan. Er staat ook in vermeld welke normen en regels we bij Martens en Van Oord kennen. Download de pdf MvO Gedragscode. Deze gedragscode geldt voor iedereen die met Martens en Van Oord te maken heeft: de directie, onze (tijdelijke) collega’s, maar ook onze partners, onderaannemers en leveranciers.

Klokkenluidersregeling
Een vermoeden van een misstand? Martens en Van Oord hecht belang aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid. Er is daarom een klokkenluidersregeling opgesteld met, en het melden van een vermoed misstand of onregelmatigheid binnen Martens en Van Oord. Download de pdf MvO Klokkenluidersregeling.

Vertrouwenspersonen
Voor meldingen of vragen m.b.t. integriteit dan wel de gedragscode kunt u contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen.

Interne vertrouwenspersoon
mr. C. (Claudia) van der Poel
Telefoon: +31 6 25 63 68 61
E-mail: c.vanderpoel@mvogroep.nl

Externe vertrouwenspersoon
A. (Ada) Jansen
Telefoon: +31 6 50 22 33 95
E-mail: adajansen@jansenhrprocoach.nl