Integriteit

In de Gedragscode staat onze bedrijfscultuur beschreven.

Martens en Van Oord is een trots en verbonden bedrijf waar mensen het verschil maken. Enthousiaste en professionele medewerkers vormen het hart van het bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat die elkaar goed kennen en zich allemaal onderdeel voelen van en zich thuis voelen bij Martens en Van Oord. Onze medewerkers mogen ervaren dat ze op ons als werkgever en op elkaar kunnen bouwen en we willen dat onze klanten dat ook ervaren. We willen dat mensen graag voor en met Martens en Van Oord werken en dat ze de samenwerking als prettig en professioneel ervaren.

Gedragscode
Onze bedrijfscultuur is omschreven in de Gedragscode. Deze geeft aan waar we voor staan en hoe we met elkaar en anderen omgaan. Er staat ook in vermeld welke normen en regels we bij Martens en Van Oord kennen. Bekijk de pdf MvO_Gedragscode.

De gedragscode geldt voor iedereen die met Martens en Van Oord te maken heeft: de directie, onze (tijdelijke) collega’s, maar ook onze partners, onderaannemers en leveranciers.
Voor meldingen of vragen m.b.t. de gedragscode kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon:

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon bij Martens en Van Oord is:
mr. C. (Claudia) van der Poel
Telefoon: +31 6 25 63 68 61
E-mail: c.vanderpoel@mvogroep.nl