MvO Safe

Veilig werken staat voorop!

Aantoonbaar veilig werken vinden we belangrijk

Martens en Van Oord werkt vanuit de kernwaarden: deskundig, grensverleggend en betrokken. De kracht van Martens en Van Oord zit in de mensen; zij doen waar ze goed in zijn. Met elkaars talenten werken we samen aan projecten. De grote betrokkenheid van ‘De Mensen die het Maken’, uit zich in meedenken en verder kijken dan een ander. De kernwaarden zijn in de gehele organisatie verweven. We streven ernaar om onze projecten op een deskundige manier voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij ligt de focus op veiligheid en kwaliteit; we garanderen kennis, vakmanschap en professionaliteit. 


Aantoonbaar veilig werken, waarbij we veiligheidsrisico’s minimaliseren en beheersen, vinden we belangrijk. We zien veiligheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij we streven naar een integrale veiligheidsaanpak. Parallel aan een integrale veiligheidsaanpak loopt de veiligheidscultuur van een organisatie, het één kan niet zonder het ander.Onze principes:

 

Onze doelstellingen:

Wij willen graag dat al onze mensen veilig naar het werk komen, veilig aan het werk zijn en weer veilig thuiskomen! Letsel of verzuim dat wordt veroorzaakt door het werk is niet acceptabel!

Incidenten moeten zo snel mogelijk bekend zijn, zodat wij met zijn allen kunnen werken aan het onderzoek naar de oorzaak van het incident en verbeteringen kunnen doorvoeren om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Wij vinden het belangrijk dat wij ons IF-cijfer zo laag mogelijk houden. Wij willen geen incidenten met letsel of verzuim tot gevolg.

Zo krijgen wij meer inzicht in de oorzaken en basisrisicofactoren die mogelijk zouden kunnen leiden tot een zeer ernstige situatie (imago, milieu, veiligheid, materiele schade).

 

Ons Veiligheidsbeleid:

Om de veiligheidsdoelstellingen in te  kunnen vullen, heeft Martens en Van Oord een krachtige visie en sterk veiligheidsbeleid dat door directie- en management actief wordt uitgedragen.

Daarnaast heeft Martens en Van Oord krachtige Life Saving Rules vastgesteld die door de onze eigen mensen zijn aangedragen en gezamenlijk worden nageleefd.

Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, volgt Martens en Van Oord zijn eigen veiligheidsprogramma ‘Move On Safe’ (MvO Safe) waarin  de kernwaarden deskundig, grensverleggend en betrokken een centrale rol hebben.

Deskundig: Wij werken veilig of wij werken niet.

Grensverleggend: Wij kijken ook naar de veiligheid van onze omgeving.

Betrokken: Wij werken samen aan veiligheid.

Met ons 10 stappenplan houden wij onze kernwaarden in hoog vaandel en stimuleren wij continu het veiligheidsbewustzijn van al onze mensen.


MvO Safe - campagne
 
MvO-Safe Folder.pdf

MvO-Safe_Poster_LifeSavingRules-LR.pdf

MvO-Safe_Poster_1.Vakbekwaam-LR.pdf

MvO-Safe_Poster_2.PBM-LR.pdf

MvO-Safe_Poster_3_stop_onveilig.pdf

MvO-Safe_Poster_4_ondeugdelijkmaterieel.pdf

MvO-Safe_Poster_5_nietafleiden.pdf

MvO-Safe_Poster_6 Kiep Stabiel.pdf

MvO-Safe_Poster_7_Meld Schade.pdf

MvO-Safe_Poster_8_Aanspreken.pdf

MvO-Safe_Poster_9_ikstastil.pdf

MvO-Safe_Poster_10_ikbenfit.pdf