Onderscheidend in materieel en creatief denken

Martens en Van Oord ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een specialist op het gebied van baggerwerk. Ons geavanceerde materieel is op veel klussen berekend: havens, rivieren, onderhoud vaarwegen, saneringen, sleuven voor kabels en leidingen, of een combinatie hiervan.


Geen baggerklus is hetzelfde. Ons materieel is flexibel en kan omgebouwd en toegesneden worden op het uit te voeren project. Ook voor grote producties kunt u bij ons terecht.

Verrassingen in de bodem zijn aan ons toevertrouwd. Explosieven bijvoorbeeld. Onze mensen ontwikkelden een unieke, WSCS-OCE gecertificeerde werkmethode om ook in dat geval veilig te kunnen baggeren.

Referenties Baggerwerk