Nieuwe ontwikkeling voor het aanbrengen van (bever)gaas

Op meerdere plaatsen in West-Brabant voldoen de regionale waterkeringen niet meer aan de veiligheidsnormen. Daarom versterkt Martens en Van Oord samen met KWS op die..

Alles over het Verbetering regionale keringen project

Trots vertellen we meer over onze allernieuwste ontwikkeling! Vers van de pers en onmisbaar: onze engineers hebben een effectieve tool ontwikkeld om bevergaas in de grond aan te brengen.

Bevers en waterkeringen
Bevers vormen een actuele bedreiging voor de waterveiligheid in ons land, omdat deze dieren holen en gangen graven in en door dijken. Om mogelijk onveilige situaties te voorkomen, wordt (bever)gaas toegepast. Dit gaas zorgt ervoor dat bevers niet in en door de dijken kunnen graven.

Nieuwe werkmethode
Martens en Van Oord heeft de kennis en kunde in huis om de uitdaging aan te gaan hier een adequate oplossing voor te bedenken. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een effectief werktuig die nu wordt ingezet om beverwerendgaas de grond in te brengen. Met dit werktuig wordt het gaas naar de gewenste diepte gebracht om dit vervolgens op de gewenste locatie in de waterkering achter te laten. Dit voorkomt dat bevers op deze locaties de dijken verzwakken.

Actuele toepassing
Deze nieuwe methode passen we momenteel voor het eerst toe op het project Verbetering Regionale Keringen langs de Mark, Dintel en Vliet. Daar brengen we het bevergaas tot 2 meter diepte in de grond. Inmiddels zijn al heel wat meters succesvol de grond in gebracht. Het systeem is gebaseerd op een grondverdringende methode. Er vindt dus geen ontgraving plaats en de bestaande grondslag wordt daardoor minimaal geroerd. Het ontwikkelde systeem is compact en relatief licht, waardoor met relatief klein materieel gewerkt kan worden om het gaas aan te brengen. Hierdoor is het systeem erg geschikt voor lastige locaties met beperkte ruimte of bij ondergrond met een beperkte draagkracht.

Op deze werkmethode en de werking van dit werktuig heeft Martens en Van Oord een octrooiaanvraag lopen.


Nieuwsarchief