MvO Duurzaam

Duurzaam in denken en doen! Het zit ons in het bloed. Groen en wit zijn onze kleuren en die staan voor ons gedachtengoed.

Duurzaamheidsstrategie
Het duurzaamheidsbeleid van Martens en Van Oord is gebaseerd op de ESG-wetgeving (Environmental, Social en Governance). In onze duurzaamheidsstrategie focussen we op de thema's Milieu, Sociaal en Bedrijfsvoering. Onze doelstellingen en acties bij de drie thema's in onze duurzaamheidsstrategie staan in onderstaande infographic uiteengezet. 

Beleidsverklaring
Martens en Van Oord toont haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Hoe we dit organiseren wordt beschreven in onze beleidsverklaring.

CO2-prestatieladder
De CO2 -prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2  binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Sinds 2013 is Martens en Van Oord al in het bezit van niveau 5 van de CO2 -prestatieladder. Niveau 5 houdt in dat we samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en betrokken actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamelijk te verminderen.

Meer weten? Lees alles over de essentie van de op de website van de SKAOOp de site van de SKAO is tevens onze bedrijfspagina te vinden. 

Ons CO2 prestatieladder certificaat is via de onderstaande link in te zien. 

Certificaat CO2 Martens en van Oord Groep

Met ons meedenken? Samen met ketenpartners en branchegenoten geven we invulling aan dit aspect van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te werken. Heeft u ideeën, voorstellen of suggesties? Mail dan naar ons via info@mvogroep.nl.