Baggerwerkzaamheden Maas: uitdiepen vaarweg

Medio 2020 heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen van Rijkswaterstaat voor het project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa) 6b, fase 1. Het project betreft een groot onderhoudsbaggerwerk op de Maas.

Projectkenmerken

  • Diepere vaarwegen voor veilige scheepvaart.
  • Hinder voor scheepvaart en omwonenden zeer beperkt.
  • Bodemmateriaal zoveel mogelijk hergebruikt.

De komende periode voert Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uit op een groot aantal locaties op en rond de Maas. Zo zorgen we dat de vaarwegen weer diep genoeg zijn voor veilige scheepvaart.

Betere en veiligere doorstroming van scheepvaart
Net als bij elke rivier zorgt de stroming van de Maas continu voor nieuwe aanvoer van zand en slib. Daardoor dreigt de rivier nu op veel plaatsen te ondiep te worden voor de scheepvaart. Daarom voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit. Met zogeheten baggerpontons en kraanschepen halen we een laag zand en slib van de waterbodem, zodat de vaarweg weer voldoende diepte krijgt.

In totaal 120 locaties
In totaal zijn op ongeveer 120 locaties baggerwerkzaamheden nodig. Vanwege deze grote omvang verdeelt Rijkswaterstaat het werk over drie contracten met verschillende aannemers. Martens en Van Oord voert het eerste contract uit. Dit betreft de noord-zuidtak van de Maas tussen Mook en Eijsden.

Bodemmateriaal zoveel mogelijk hergebruikt
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt. Daarom zorgen we zoveel mogelijk voor hergebruik van het opgebaggerde bodemmateriaal.

Hinder voor scheepvaart en omwonenden zeer beperkt
De scheepvaart ondervindt nauwelijks hinder van de baggerwerkzaamheden. Rijkswaterstaat informeert steeds tijdig over de aanwezigheid van baggervaartuigen.

Gezien de breedte van de Maas is stremming van de vaarweg niet nodig. Op smallere punten, bijvoorbeeld bij bruggen, zetten we indien nodig scheepvaartbegeleiding in.

Ook voor omwonenden blijft eventuele overlast beperkt. Alleen dicht aan het water ervaren zij mogelijk hinder van geluid en trillingen. Dit duurt hooguit enkele weken per locatie. Bovendien vinden de werkzaamheden uitsluitend overdag plaats.

Zandwielenponton Roeroord
Voor deze werkzaamheden wordt zandwielenponton Roeroord ingezet. De Roeroord is in eerste instantie gebouwd voor het uitdiepen van de Zandmaas.

Zand en grind dat opgebaggerd wordt van de bodem van de Maas wordt door de installatie aan boord van dit ponton ontdaan van slib en te grof materiaal. Bijzonder aan de Roeroord is dat deze geschikt is gemaakt om explosieveilig te baggeren. 

De afgelopen tien jaar hebben wij vele vergelijkbare projecten uitgevoerd in en rondom hetzelfde gebied. Voorbeelden zijn project Zomerbedverdieping stuwpand Grave en Sambeek en GOVa 4c. Hiervoor werd Zandwielenponton Roeroord ingezet.

Planning
De werkzaamheden van het eerste contract starten in maart 2021 en lopen door tot medio 2022.

Wilt u meer weten over Groot Onderhoud Vaarwegen, fase 1?

Bart begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Bart Hubers
Projectleider

+31 162 474747

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn