Een geslaagde open dag op de Westelijke Langstraat

Tussen het Brabantse Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. In dit natuurgebied wordt de komende jaren geïnvesteerd in de natuur...

Alles over het Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat project

Op zaterdag 9 juli was de open dag van de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat. Een geslaagde en mooie afsluiting van het project! 

350 bezoekers
De dag begon met een symbolische handeling met de bestuurders van Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en gemeente Waalwijk en directieleden van de aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven. Daarna was er een markt met allerlei leuke activiteiten. Op de markt was de mogelijkheid om waterdiertjes te vangen, te kijken bij de verschillende informatiekramen en te graven met echte Van der Ven en Martens en van Oord kraantjes. Ook gaf de boswachter verschillende rondleidingen door het gebied en was er koffie met wat lekkers. Ongeveer 350 bezoekers kwamen een kijkje nemen!

350 bezoekers 
De dag begon met een symbolische handeling met de bestuurders van Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Branbant, Staatsbosbeheer en gemeente Waalwijk en directieleden van de aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven. Daarna was er een markt met allerlei leuke activiteiten. Op de markt was de mogelijkheid om waterdiertjes te vangen, te kijken bij de verschillende informatie standjes en te graven met echte Van der Ven en Martens en van Oord kraantjes. Ook gaf de boswachter verschillende rondleidingen door het gebied en was er koffie met wat lekkers. Ongeveer 350 bezoekers kwamen een kijkje nemen!

Een mooi resultaat 
Na 1 jaar hard werken is het watersysteem, drie maanden eerder dangepland, klaar en hebben we (nieuwe) natuur ontwikkeld én behouden. Hiervoor hebben we:

  • 33 Watergangen met een totale lengte van 12.000 meter gegraven
  • 13 Inlaten gerealiseerd
  • 44 Stuwen gebouwd
  • 7 Gemalen gerealiseerd
  • 17 grote duikers aangelegd 
  • 152 Dammen gerealiseerd
  • 3 Visliften geïnstalleerd
  • 135.000 m3 grondverzet uitgevoerd
  • 26 Waterdossiers 26 afgerond

Een mooi resultaat waar we echt trots op zijn! Net als op de zeer leuke samenwerking als aannemerscombinatie met opdrachtgever en samenwerkingspartners.


Nieuwsarchief