Martens en van Oord – Van der Ven gaat Natuurrealisatie Noordrand Midden-West uitvoeren!

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta gaat aannemerscombinatie Martens en van oord - Van der Ven werken aan waterrijke natuur in Noordrand Midden-West. We gaan de waterhuishouding verbeteren om de natte natuur een kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Natte natuurparel
Noordrand Midden-West is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant en is aangewezen als Natte Natuurparel. In dit netwerk zijn bestaande en nieuwe natuurgebieden door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. Wij gaan werken aan de natuurgebieden; Strijpen - De Berk, Zwartenbergse Polder en Kelsdonk - Zwermlaken.

Ieder zijn specialiteit
We werken al een aantal jaar op een succesvolle manier met Van der Ven samen bij soortgelijke projecten, zoals Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat, Natuurverbetering Diemerscheg en Eiland van Brienenoord. Bij deze projecten vullen onze specialismen en expertises elkaar aan. Martens en Van Oord voert het grondwerk uit en Van der Ven de civiele werkzaamheden, zoals de aanleg van stuwen en duikers.

Werkzaamheden
In het gebied zijn de waterpeilen nu vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk. Dat is niet gunstig voor de natuur. Om de natuur een zetje te geven gaan we de waterhuishouding in de natuurgebieden anders inrichten. Hiervoor gaan we watergangen vergraven, percelen plaggen en natuurvriendelijke oevers aanleggen. Aanvullend gaan we stuwen, duikers en inlaten realiseren.

Planning
De voorbereiding van het project is in volle gang! Het deelproject Zwartenbergse polder is een RAW contract en de uitvoering start in het voorjaar 2023. Voor de deelprojecten Kelsdonk – Zwermlaken en Strijpen - de Berk werken we in bouwteamverband aan een uitvoeringsontwerp. De uitvoering van deze deelprojecten zal naar verwachting in 2023-2024 plaatsvinden.


Nieuwsarchief