Inzet TRAXX brandstoffen voor een duurzamer materieel- en wagenpark

Recent ontvingen we twee certificaten; één voor CO2-compensatie en één voor CO2-reductie. In 2021 hebben we door de inzet van TRAXX brandstoffen totaal 1.877.538 kg CO2 uitstoot duurzaam gecompenseerd en gereduceerd. De inzet van schone dieselsoorten zoals TRAXX Zero, HVO50 en HVO100 draagt bij aan het verminderen van ons energieverbruik en de CO2-uitstoot van onze werkzaamheden.

Innovatieve dieselbrandstoffen
Duurzaamheid staat bij Martens en Van Oord hoog in het vaandel. Om onze ambitie te behalen om in 2030 emissieloos te werken, zetten we steeds stappen naar een duurzamer materieel- en wagenpark. De inzet van Traxx Zero, HVO50 en HVO100 als hoogwaardige duurzame brandstoffen voor onze grondverzetmachines is één van deze stappen. HVO is een nieuwe dieselsoort, gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Rijden op TRAXX HVO diesel levert maar liefst 90% CO2-reductie well-to-wheel op en ook de uitstoot van fijnstof, stikstof en roet ligt een behoorlijk stuk lager dan bij conventionele dieselolie.

Reductie en compensatie CO2-uitstoot
Door het gebruik van Traxx Zero en HVO reduceren en compenseren we maar liefst 98% van de CO2-uitstoot (well-to-wheel). TRAXX Zero reduceert door een efficiëntere verbranding het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot. De resterende CO2-emissies worden vervolgens gecompenseerd met VCS gecertificeerde duurzame energieprojecten zoals kleinschalige wind- of waterkrachtprojecten.

Duurzame brandstofleveranties
Ook onze brandstofleverancier Van Kessel neemt verantwoordelijkheid om de CO2-footprint van haar brandstofleveranties te reduceren. Zo heeft Van Kessel de Lean & Green Star voor duurzame logistiek behaald, rijden de tankwagens op TRAXX en HVO diesel en worden de resterende CO2-emissies gecompenseerd via het TRAXX Zero-programma.


Nieuwsarchief