Projectupdate Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet

De voorbereidingsfase voor het eerste deel van project verbetering regionale keringen Mark-Dintel-Vliet is nog in volle gang. Samen met KWS en waterschap Brabantse Delta heeft Martens en Van Oord het afgelopen half jaar het ontwerp voor de dijkverbetering verder vorm gegeven op papier. Buiten worden inmiddels de eerste conditionerende werkzaamheden uitgevoerd. Zoals het opsporen van niet gesprongen explosieven, bodemonderzoek en het verwijderen van begroeiing. Daarnaast hebben we recent een hele mooie uitbreiding op het project ontvangen.


Groter projectgebied
Door Waterschap Brabantse Delta is op begin augustus de opdracht verstrekt voor een uitbreiding van het oorspronkelijke project, waardoor het projectgebied nu is vergroot. Dit betekent dat Martens en Van Oord samen met KWS in totaal maar liefst 15 kilometer regionale waterkeringen mag versterken. Een uitdagende klus met een spreiding van de projectgebieden over meerdere gemeentes in West-Brabant.


Werkzaamheden
Om de regionale waterkeringen, ofwel dijken, te verbeteren worden deze versterkt tegen mogelijk hoog water. Zo worden ze opgehoogd en verbreed. In totaal verzetten we voor dit de totale opdracht naar verwachting meer dan 500.000 m3 grond. Om te voorkomen dat er water onder de dijk doorloopt worden maatregelen tegen piping aangebracht. Op diverse locaties in het projectgebied worden keringen gerealiseerd met constructieve oplossing, zoals onder andere houten en stalen damwanden. Daarna vinden er nog een diverse werkzaamheden plaats zoals opruimwerkzaamheden en het aanleggen van nieuw asfalt en semi-verhardingen. Naar verwachting wordt het eerste deel van het project eind 2023 opgeleverd en het tweede deel in 2024.


Nieuwsarchief