Nieuw project: Klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode

In opdracht van Waterschap De Dommel gaat de aannemerscombinatie Van der Ven – Martens en Van Oord het winterbed en rivierbed van de Dommel herinrichten, zodat Sint-Oedenrode in de toekomst droge voeten zal houden.

Droge voeten
Het waterschap heeft de opgave om ervoor te zorgen dat de bebouwde kom van gemeenten worden beschermd tegen overstromingen. De Dommel - deels een beek en verder stroom afwaarts een kleine rivier - stroomt dwars door de kern van Sint-Oedenrode. De huidige waterkering langs de Dommel voldoet niet op alle plaatsen meer aan de gestelde eisen. Daarmee bestaat het risico op overlast door hoog water. Om die risico’s te verkleinen is een oplossing gezocht in het vergroten van de ruimte voor de Dommel in plaats van het verhogen van de keringen. Het project heeft als doel een robuust beekdal te realiseren, waarbij extreme neerslag geen overlast veroorzaakt. Om dat einddoel te bereiken, maakt aannemerscombinatie Van der Ven – Martens en Van Oord de omgeving van de Dommel klimaatbestendig. Onder andere door het herinrichten van het gebied en het aanplanten van extra groen.

Werkzaamheden
Op specifieke locaties leggen we een winterbed tot 25 meter breed aan. De verbreding van het stroomgebied betekent ook dat een aantal bruggen straks niet lang genoeg meer zijn. Daarom passen we vijf bruggen aan, waarbij we de bestaande brugdelen zoveel mogelijk hergebruiken. Ook worden er aanpassingen aan de riolering van Sint-Oedenrode gedaan. Naast deze infrastructurele ingrepen realiseren we ook recreatieve voorzieningen en leggen we een ecologische verbindingszone langs de Dommel in de bebouwde kom aan.

Planning
De voorbereidingen voor het project zijn momenteel in volle gang. De uitvoering van de werkzaamheden buiten gaat naar verwachting medio juni van start en worden in de zomer van 2025 opgeleverd.

Succesvolle samenwerking
Met deze opdracht zetten we onze succesvolle samenwerking voort met Van der Ven. Sinds de aanbesteding hebben we onze krachten gebundeld om ook in Sint-Oedenrode een prachtig resultaat te behalen.


Nieuwsarchief