Na de succesvolle uitvoering in 2021 van fase 1 van het project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa), een groot onderhoudsbaggerwerk op de Maas, mag Martens en Van Oord voor opdrachtgever Rijkswaterstaat ook fase 3 uitvoeren.

Expertise opsporen ontplofbare oorlogsresten
Binnen ons werkgebied in deze opdracht zijn er ook locaties die verdacht zijn op niet gesprongen explosieven. Ofwel, Ontplofbare Oorlogsresten (OO). We zetten hierbij onze expertise in op het gebied van OOO (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten). Daarnaast gebruiken we hulpmiddelen en zelf doorontwikkelde technieken om de benodigde opsporings- en beveiligde baggerwerkzaamheden uitvoeren. Hiervoor zullen we bijvoorbeeld onze Roeroord inzetten: een multifunctioneel baggerponton dat uitstekend geschikt is voor werkzaamheden in op OO-verdacht gebied.

Herbruik grond
We zullen binnen fase 3 van het project naar schatting circa 800.000 m3, deels verontreinigde, baggerspecie uit de waterbodem verwijderen. Martens en Van Oord zoekt hierin altijd naar de meest duurzame toepassing en dit betekent dat we de vrijgekomen grond waar mogelijk geschikt maken voor herbruik. Bijvoorbeeld voor toepassing in de betonindustrie of elders in de GWW sector.

Werkzaamheden en planning 
Fase 3 betreft het onderhoudsbaggerwerk op de Maas en de Brabantse kanalen en het aanbrengen van bodembescherming in het Lateraal kanaal, nadat deze door ons op de gewenste diepte is gebracht. Binnen het onderhoudsbaggerwerk brengen we ondiepe gedeeltes (baggervakken) van de Maas, vanaf Wessem tot aan Lith, op de onze opdrachtgever gevraagde vaardiepte. Binnen dat gebied vallen ook de werkzaamheden in het Lateraalkanaal. Daarnaast voeren we baggerwerkzaamheden uit in de monding van het Maas-Waalkanaal (nabij Heumen), in de monding van de Donge en de Amertak (nabij Geertruidenberg) en in het Wilhelminakanaal in Tilburg. De werkvoorbereiding is inmiddels gestart en in de zomer starten we met de uitvoerende werkzaamheden. Het werk start in november 2023 en wordt naar verwachting in december 2024 opgeleverd.

Bekende opdrachtgever
We zijn trots dat we na fase 1 van Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa) nu ook aan de slag mogen met fase 3 van dit mooie baggerproject. En we verheugen ons weer op de samenwerking met  opdrachtgever Rijkswaterstaat. 

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn