Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

In onderaanneming voor Heijmans Infra voert Martens en Van Oord de komende 5 jaar het “natte” onderhoud aan de vaarwegen in Oost-Nederland uit.

Projectkenmerken

  • Hergebruik van vrijkomende baggerspecie.
  • Verwijderen/bergen bodemvreemde obstakels.
  • Doorlopend monitoren (peilen en uitvoeren bodemonderzoeken)
In opdracht van Rijkswaterstaat is Heijmans verantwoordelijk voor het prestatiecontract op en rond de Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal. 

Werkzaamheden
Vanaf het derde kwartaal van 2021 zullen we op dagelijkse basis werkzaamheden verrichten aan de genoemde waterwegen.

Dat betreft onder meer het vaargeulonderhoud (baggeren), oeveronderhoud (kribben, langsdammen, gestrekte oevers, damwanden), onderhoud aan verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens) en het inspecteren, schouwen, herstellen van schades en verhelpen van storingen.

Wilt u meer weten over Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland?

Martijn begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Martijn de Graaf
Projectleider

+31 6 100 359 84
m.degraaf@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn