Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

De Boven-Rijn, de Waal en het Maas-Waalkanaal maken deel uit van de belangrijkste transportroute over water in ons land. Daarom is het cruciaal dat deze wateren goed op diepte blijven. In opdracht van Rijkswaterstaat zorgt Heijmans hiervoor, in samenwerking met Martens en Van Oord. De komende vijf jaar voeren we het “natte” onderhoud aan de vaarwegen in Oost-Nederland uit.

Projectkenmerken

  • Hergebruik van vrijkomende baggerspecie.
  • Verwijderen/bergen bodemvreemde obstakels.
  • Doorlopend monitoren (peilen en uitvoeren bodemonderzoeken)

De werkzaamheden
Martens en Van Oord houdt zich bezig met onderhoud van het natte areaal (alles onder water), inclusief kribben en verharde oevers. Over een lengte van ruim 100 kilometer houden we de vaargeul, de havens en de invaarten op diepte. Daarnaast hebben we zo’n 400 kribben geïnspecteerd om te zien waar reparaties nodig zijn. Hiervoor is veel waterbouwsteen nodig. Dit zijn breukstenen met gewichten tussen de 10 en 60 kilo. Die leggen we op strategische plaatsen klaar in (onderwater) depots. Daarnaast onderhouden we verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens. Verder inspecteren, schouwen en herstellen we schades en verhelpen we eventuele storingen.

Nieuwe baggerstrategie
Bij het baggeren kijken we kritisch naar de beste werkwijze om hinder voor de scheepvaart zoveel
mogelijk te voorkomen. Daarnaast verzamelen we informatie om de baggerstrategie te kunnen optimaliseren, waarbij we steeds meer aan voorspelbaarheid werken en onze ingrepen minimaliseren. Met onze hybride peilboot Gelderland winnen we data (multibeam-peilingen) in die bijdragen aan de voorspelbaarheid. Door slim samen te werken met de natuur en de kracht van de rivier juist in ons voordeel te gebruiken, optimaliseren we onze aanpak met als resultaat: slim, duurzaam en veilig onderhoud. Meer weten over deze nieuwe duurzame strategie en over deze mooie samenwerking? Lees dan verder in dit artikel: onderhoud vaarwegen Oost-Nederland. 

Wilt u meer weten over Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland?

Martijn begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Martijn de Graaf
Projectleider

+31 6 100 359 84
m.degraaf@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn