Sterkere dijk voor nieuwe Amsterdamse stadswijk

Meer dan 10.000 Amsterdammers wonen over een paar jaar in nieuwe stadswijken op Zeeburgereiland. Voordat in de toekomstige Sluisbuurt gewoond kan worden, moet ook de zuidelijke waterkering versterkt worden.

Projectkenmerken

  • Dijkversterking voor bescherming nieuwe stadswijk
  • Baggerwerkzaamheden, droog grondverzet en kust- en oeverwerk
  • Bouw steigers en aanmeervoorzieningen, zowel voor tijdelijk als voor permanent gebruik
  • Omgevingsmanagement: goede afstemming is cruciaal

Het versterken van de dijk op de zuidzijde van Zeeburgereiland wordt uitgevoerd door combinatie Martens en Van Oord – De Klerk Werkendam. In opdracht van gemeente Amsterdam is de combinatie in het najaar van 2019 met de werkzaamheden gestart. Naast het verhogen en versterken van de dijk, worden ook tijdelijke en definitieve steigers voor woonboten ingericht, én wordt er op diverse locaties gebaggerd.

Krachten bundelen
Voor dit project hebben Martens en Van Oord en De Klerk Werkendam hun krachten gebundeld. Vanaf half 2019 tot eind 2023 wordt er gefaseerd gewerkt aan het plaatsen van tijdelijke en definitieve steigers voor woonboten, 100.000 m3 baggerwerkzaamheden, 120.000 m3 droog grondverzet en het benodigde kust- en oeverwerk. Op de nieuwe dijk wordt een weg aangelegd en vindt een volledige herinrichting plaats. De combinatie vult elkaar goed aan: De Klerk Werkendam richt zich vooral op hun expertises (damwand, steigers en constructies in en op het water), Martens en Van Oord houdt zich bezig met nat en droog grondverzet.

Eigen vaarweg baggeren
Om in de toekomst voldoende waterdiepte te krijgen voor de aanwezige jachthaven en woonboten, maar ook voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er gebaggerd. Vanaf ponton Krammeroord wordt het gebaggerde materiaal in kleine beunbakken geladen en 2,5 kilometer verderop overgeladen met een kraanschip in splijtbakken en grotere schepen voor afvoer naar diverse verwerkings- en stortlocaties.

Hogere én sterkere dijk
De zuidelijke waterkering wordt versterkt en hoger gemaakt om de bewoners van de Sluisbuurt te beschermen. Dat is nog een behoorlijke uitdaging, aangezien de ondergrond van Zeeburgereiland voornamelijk bestaat uit slib. Daarom kost het veel tijd om zo’n zettingsgevoelige ondergrond op de juiste hoogte en sterkte te krijgen.

Zorg voor de omgeving
Circa 25 woonboten worden tijdelijk verplaatst door de combinatie. Niet alleen het verplaatsen zelf, maar ook de voorbereidingen en afwikkeling horen daarbij waardoor onze opdrachtgever ontzorgd wordt. Naast de woonboten en hun bewoners zijn er flink wat andere partijen en factoren die zorgvuldig moeten worden afgestemd op elkaar. Denk aan een jachthaven/watersportzaak, bewoners die aan de landzijde van de dijk wonen, kabels en leidingen en ecologie. Het gaat dan niet alleen om afstemming op elkaar, zeker ook mét elkaar. En juist daar heeft onze omgevingsmanager oog voor. Zo is er niet alleen een BouwApp die bijna wekelijks informeert over de voortgang, ook is er voor direct betrokkenen een wekelijks inloopmoment op het projectkantoor.

Nieuwe stadswijk aan het water
Op Zeeburgereiland wordt flink gebouwd. Over een paar jaar wonen hier meer dan 10.000 Amsterdammers in nieuwe buurten: de Sportheldenbuurt, de Sluisbuurt en de beide Baaibuurten. Zeeburgereiland ligt binnen de ring A10 en wordt geheel omsloten door het water van het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Op de hoogte blijven? Download de BouwApp om de werkzaamheden voor dit project te volgen.

Wilt u meer weten over Dijkversterking Zeeburgereiland fase 2?

Martijn begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Martijn Voet

+31 162 474747
m.voet@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn