Wereldprimeur in Gameren: toepassing grofzandbarrière voor sterkere dijk

De dijkversterking van de dijk in Gameren is begonnen! De eerste meters grofzandbarrière zijn aangebracht. Gameren heeft de wereldprimeur, omdat hier voor het eerst de..

Alles over het Dijkversterking Gameren project

De dijkversterking van de dijk in Gameren is begonnen! De eerste meters grofzandbarrière zijn aangebracht. Het gaat om een traject van ongeveer 1 kilometer. Gameren heeft de wereldprimeur! Daar wordt als eerste de grofzandbarrière toegepast als maatregel om piping te voorkomen. In opdracht van waterschap Rivierenland voert aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven deze unieke dijkversterking in Gameren uit.

De grofzandbarrière
Voor de dijkversterking in Gameren kiest waterschap Rivierenland een innovatieve manier om piping tegen te gaan: de grofzandbarrière. Hierbij wordt op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt. Hiermee wordt piping voorkomen.

Piping
Veel dijken in ons land kunnen verzwakken door piping. Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de doorlopende kleilaag en dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk en een zandmeevoerende wel er achter. Gevolg: de dijk verzwakt, wordt instabiel en kan bezwijken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkversterking Gameren is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Het HWBP loopt tot 2050 en binnen het programma worden 1.300 kilometer dijken versterkt.


Nieuwsarchief