Dijkversterking Gameren: wereldprimeur grofzandbarrière

De dijkversterking van de dijk in Gameren is begonnen! De eerste meters grofzandbarrière zijn aangebracht. Gameren heeft de wereldprimeur, omdat hier voor het eerst de grofzandbarrière wordt toegepast als maatregel om piping te voorkomen. In opdracht van Waterschap Rivierenland voert aannemerscombinatie Martens en Van Oord - Van der Ven deze unieke dijkversterking in Gameren uit.

Innovatie voor de Waterschapwereld
Het inbrengen van de grofzandbarrière onder de bestaande dijk -om piping tegen te gaan - is zowel voor waterschap Rivierenland als voor aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven een innovatie. Het is namelijk de eerste keer dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject én de eerste keer dat wij dit als combinatie uitvoeren. 

In dit project komen de kernwaarden van ons bestaan terug: Deskundig in de techniek die we toepassen, grensverleggend omdat we een nieuwe uitdaging aangaan en betrokken omdat we er alles aan willen doen om bij te dragen aan het behoud van sterke dijken.

Projectkenmerken

  • Innovatieve techniek dijkversterking: grofzandbarrière
  • Aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven winnaar maakbaarheidsproef
  • Bijdragen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Piping 
In Gameren vindt er piping onder de dijk plaats. Piping werkt zo: door verschil in waterstand, stroomt er water onder de dijk door waardoor er deeltjes zand mee worden genomen. In het begin langzaam, maar hoe langer het water onder de dijk doorstroomt, hoe sneller de uitspoeling van zanddeeltjes gaat. Daardoor ontstaan er als het ware kleine kanaaltjes die de dijk verzwakken. Als dit niet op tijd wordt gestopt, verzakt de dijk en kan deze doorbreken.

Grofzandbarrière
De techniek grofzandbarrière die we in dijkversterkingsproject Gameren uitvoeren, is een innovatieve maatregel tegen piping. In deze techniek wordt een sleuf grof zand onder de dijk ingebracht. Het fijne zand dat er al zit, wordt vervangen door grove zandkorrels. Dit werkt als een filter dat het water doorlaat en de fijne zandkorrels die meespoelen tegenhoudt. De techniek is niet nieuw, maar de toepassing ervan in een dijkversterkingsproject wel. De grofzandbarrière heeft als voordelen dat het goedkoper en milieuvriendelijker is dan andere technieken. Onze techniek is een traditionele, robuuste en bewezen uitvoeringsmethode die generiek toepasbaar is op verschillende dijkversterkingen waar piping plaatsvindt.

Maakbaarheidsproef
In de startup-fase van het dijkversterkingsproject in Gameren deed aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven, als één van de drie aannemerscombinaties, mee aan een maakbaarheidsproef voor de grofzandbarrière. Deze werd in 2020 georganiseerd door waterschap Rivierenland en was bedoeld om te kijken of de toepassing grofzandbarrière ook maakbaar was. Op drie proeflocaties gingen we aan de slag met verschillende technieken om een grofzandbarrière te maken. Wij zijn trots dat we als één van de twee aannemerscombinaties deze innovatieve opdracht mogen uitvoeren.

Dijkversterkingen in Nederland
Het project dijkversterking Gameren is onderdeel van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De komende jaren wordt er in Nederland binnen het HWBP ruim 1100 km aan dijken versterkt. Nieuwe inzichten tonen aan dat veel dijken kwetsbaar zijn voor piping. Vooral in het Oostelijke deel van Nederland komt piping voor. Zoals in het rivierengebied tussen Zaltbommel, Culemborg en Zwolle én bij de Duitse grens. De zandlagen liggen daar relatief dicht aan de oppervlakte. Innovaties zoals de grofzandbarrière stoppen het ontstaan van piping en voorkomen dat een dijkversterking onacceptabel veel ruimte in beslag neemt: effectief en efficiënt!

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn