Waalbandijk in Gameren is klaar voor de toekomst

De dijkversterking van de dijk in Gameren is begonnen! De eerste meters grofzandbarrière zijn aangebracht. Gameren heeft de wereldprimeur, omdat hier voor het eerst de..

Alles over het Dijkversterking Gameren project

In opdracht van waterschap Rivierenland realiseerde aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven de dijkversterking in Gameren. Het ging om een traject van ongeveer 1 kilometer. Om de dijk te versterken hebben we gebruikt gemaakt van een innovatieve techniek: de grofzandbarrière. Het werk is vorige week afgerond. De dijk is nu versterkt en klaar voor de toekomst.

Video

De werkzaamheden zijn mooi in beeld gebracht. Onze collega’s Dennis en Peter van de aannemerscombinatie en Bastiaan van Waterschap Rivierenland vertellen in deze video meer over het project en de unieke techniek. 

Innovatiepartnerschap

Waterschap Rivierenland werkt in samenwerking met Rijkswaterstaat binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan nieuwe innovaties om Nederlandse dijken te versterken. Hier in Gameren verzwakte de dijk door piping. Dit betekent dat de stevigheid van de dijk vermindert, doordat door de dijk sijpelend water het fijne zand wegspoelt.

Deltares heeft in de vorm van de grofzandbarrière een duurzame en innovatieve oplossing bedacht tegen piping. En binnen het innovatiepartnerschap, een samenwerking tussen Waterschap Rivierenland, Combinatie Martens en van Oord – Van der Ven en Deltares, is aangetoond dat deze innovatieve oplossing maakbaar is.

Bastiaan Heutink, Waterschap Rivierenland: 'Met de grofzandbarrière hebben we een extra tool in de gereedschapskist om piping op te lossen!'

De grofzandbarrière 

Bij de grofzandbarrière wordt op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grofzand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt. Hiermee wordt piping voorkomen.

Klaar voor de toekomst

We zijn trots dat we deze nieuwe en innovatieve oplossing toepasbaar hebben gemaakt in de praktijk. De grofzandbarrière is nu aangelegd en biedt potentie voor toepassing in de toekomst bij dijken die net als in Gameren verzwakken door piping. De Waalbandijk in Gameren is nu versterkt en dus klaar voor de toekomst.


Nieuwsarchief