Een bijdrage leveren aan waterveiligheid, dat doet Martens en Van Oord onder andere door de bouw van nieuwe dijken en de verbetering van bestaande dijken. Van ontwerp, tot geotechnisch onderzoek en uitvoering. En ook de inrichting van de dijk kunnen wij voor onze rekening nemen.

Afhankelijk van de ondergrond wordt een dijk gefaseerd opgebouwd. Om die fasering te bepalen wordt er geotechnisch onderzoek uitgevoerd. De kern van een dijk is meestal van zand, dit heeft veel draagkracht en vormt zo een stabiele basis voor de kleilaag waarmee een dijk wordt bekleed.

Bij werkzaamheden aan dijken speelt de omgeving vaak een grote rol, soms wordt er letterlijk in de achtertuin van omwonenden gewerkt. Goed overleg met de omgeving en de diverse stakeholders is hierbij cruciaal. Omgevingsmanagement in de breedste zin van het woord.

Referenties Dijkbouw