Natuurverbetering en -ontwikkeling Diemerscheg

Diemerscheg is het groene gebied tussen de Noordhollandse gemeenten DIemen, Amsterdam en Gooise Meren. Het gebied wordt nu heringericht. Er is behoefte aan een natuurverbetering en -ontwikkeling in vier deelgebieden.

In opdracht van Provincie Noord-Holland richt Martens en Van Oord in samenwerking met Van der Ven de vier deelgebieden van Diemerscheg in. Op vier locaties worden de natuurverbindingen verbeterd of komt er ruimte voor nieuwe natuurontwikkeling. Het project levert een bijdrage aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en maakt het leefgebied van kleine (water)zoogdieren en vogels groter. We voeren deze opdracht uit als aannemerscombinatie Martens en Van Oord - Van der Ven. 

Projectkenmerken

  • Bestaande natuur wordt verbeterd en nieuwe natuur gecreëerd
  • Natuurtechnisch grondwerk
  • In samenwerking met Van der Ven

Werkzaamheden en planning

Voor de inrichting van de natuurgebieden voert Martens en Van Oord - Van der Ven natuurtechnisch grondwerk uit en brengen we kunstwerken aanbrengen. Het natuurtechnisch grondwerk bestaat in grote lijnen uit circa 100.000 m3 grondverzet waaronder, plagwerkzaamheden, watergangen ontgraven en het aanbrengen van nieuwe kades (beheer-, ruiter- en wandelpaden). Verder gaan we verschillende nieuwe kunstwerken aanbrengen: 25 duikers, verschillende uitkijkpunten en 2 nieuwe bruggen. 

De eerste is een prefab betonbrug van 12 meter lang en de tweede een houten brug van 13 meter lang. Tot slot verwijderen we afrasteringen, worden er een aantal objecten geamoveerd en voeren we kapwerkzaamheden uitvoeren. De eerste werkzaamheden zijn medio mei 2022 gestart. Naar verwachting werken we tot in april 2023 aan het project.

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn