Nieuwe natuur ontwikkelen om dieren en planten meer kansen te geven.

Ten zuidoosten van Wijk bij Duurstede, langs de Nederrijn, ligt een bijzonder natuurgebied: de Lunenburgerwaard. De komende jaren wordt in meerdere fases in dit Natura2000-gebied gewerkt om dieren en planten meer kansen te geven.

Opdrachtgever provincie Utrecht – in samenwerking met Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap en gemeente Wijk bij Duurstede - gunde deze klus in het najaar van 2021 aan Martens en Van Oord. Het is typisch een klus voor ons: op het water, op het land (buitendijks) en ertussenin.

Projectkenmerken

  • Herstel van natuur en creëren van vestiging van de juiste doelsoorten
  • Onderdeel van Natura2000
  • Continu rekening houden met de omgeving heeft onze prioriteit, om eventuele hinder te beperken
  • We hebben veel energie in een goede voorbereiding gestoken

De werkzaamheden
We ontgraven 60.000 m3 grond, waarvan we het grootste deel afvoeren. Het andere deel gebruiken we om het leefgebied van de das te vergroten. We hogen met de grond de zoommantel op en planten een bos aan naast de voormalige steenfabriek. Om een goed beeld te krijgen van de bodem in het projectgebied, voerden we tijdens de tenderfase aanvullende grondboringen uit. Ook zijn de wensen en ideeën van alle betrokkenen in het gebied vooraf goed in kaart gebracht.

Rekening houden met flora en fauna
Sinds de eerste voorbereidingen houden we rekening met de aanwezige flora en fauna, waaronder dassen, bevers en slangen. Al vanaf de tenderfase is hierbij een ecoloog nauw betrokken. We passen onze planning aan op het broedseizoen en leggen alternatieve verblijfplaatsen aan, zodat we zo min mogelijk hinder veroorzaken. In het gebied liggen ook twee jachthavens, een dagrecreatieterrein met recreatieplas en er zijn zo’n 15 woningen in het gebied waarmee we rekening houden. Daarom voeren we de grond bijvoorbeeld af via het water, buiten het vaarseizoen.

Planning en resultaat
Eind 2021 startte de uitvoering. In het voorjaar van 2022 levert Martens en Van Oord fase 1 van het provinciale project Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard op. Ons werk leidt ertoe dat de juiste doelsoorten zich in het gebied vestigen en dat de Lunenburgerwaard een schakel wordt in een keten van natuurgebieden langs de rivieren.

Op de hoogte blijven?
Tijdens de uitvoering van het project maken we gebruik van de BouwApp. Via deze app informeren we over de stand van zaken, bereikbaarheid, omleidingen en eventuele hinder. Download de BouwApp, zoek op Lunenburgerwaard en voeg het project toe. Notificaties kunnen eenvoudig aan- of uitgeschakeld worden via instellingen.

Wilt u meer weten over Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard?

Corné begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Corné van Drunen
Projectleider

+31 6 533 518 51
c.vandrunen@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn