Ballastbed stabiliseren

Om treinen veilig met een hoge snelheid over het spoor te laten rijden, is het belangrijk dat het ballastbed -de grond onder de treinrails- recht en stabiel ligt. Uit onderzoek is gebleken dat het bestaande ballastbed op het spoortraject Lage Zwaluwe - Roosendaal te veel in de ondergrond wegzakt, waardoor de baanstabiliteit in het gedrang komt. Door het ballastbed weer te herstellen blijft de veiligheid gewaarborgd.

Projectkenmerken

  • 16 dagen buitendienststelling
  • Veel werk verzetten in korte tijd: van 24 juli tot en met 8 augustus, waarbij de piek van werkzaamheden in eerste 8 dagen plaatsvindt en er in die periode 24 uur per dag wordt gewerkt.
  • Veel materieel inzet: maar liefst 25 grondverzetmachines en circa 50 vrachtwagens
  • Verwijderen van de bestaande spoorrails
  • Ontgraven en afvoeren van bestaand ballast
  • Ontgraven en afvoeren van klei uit het cunet
  • Aanbrengen OVS zand en nieuwe ballast
  • Het terugplaatsen van de bestaande spoorrails

In opdracht van Strukton Rail werkt aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van Eerd Groep van 24 juli tot en met 8 augustus 2021 aan het herstellen van de baanstabiliteit op het spoortraject tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal.

Met Strukton werkte Martens en Van Oord al eerder samen in diverse projecten. Vanuit die ervaring en ons specialisme in spoor- en grondwerk is deze opdracht aan aannemerscombinatie Martens en Van Oord - Van Eerd Groep gegund. 

Grote materieelinzet
Naast de grote inzet van rijdend materieel, 25 grondverzetmachines en circa 50 vrachtwagens, hebben we onze mega rijplaten ingezet om een externe transportbaan te maken. Zo kunnen we vrijgekomen materiaal en nieuw materiaal direct af- en aanvoeren en besparen we tijd en ruimte, omdat er minder transportbewegingen zijn en geen tussendepots. Onze werkzaamheden zijn ook in dit project in de voorbereidingen stap voor stap uitgewerkt en ingepland, zodat we effectief aan het werk kunnen.

Buitendienststelling
Voor een efficiënte uitvoer van de werkzaamheden vindt er een tijdelijke buitendienststelling plaats. Deze loopt gedurende de 16 dagen dat aannemerscombinatie Martens en Van Oord - Van Eerd Groep werkzaam is op dit project. Van 24 juli tot en met 8 augustus rijden er daarom geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal. Reizigers worden in die periode omgeleid, zodat wij dag en nacht door kunnen werken aan het herstellen van het ballastbed.

Wilt u meer weten over Herstellen baanstabiliteit Lage Zwaluwe - Roosendaal?

Ernest begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Ernest Niëns
Projectcoördinator


e.niens@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn