Grondwerk strand Wijk aan Zee

Nederland investeert de komende jaren flink in duurzame energie. Op de Noordzee worden de komende jaren nieuwe windmolenparken gerealiseerd. Deze windparken moeten worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.

Projectkenmerken

  • Zandophoging voor aansluiting windmolenparken Noordzee
  • Ter plaatse afgegraven strandzand wordt gebruikt in de zandophoging

In opdracht van NRG Group legt Martens en Van Oord, voor TenneT, op het strand bij Wijk aan Zee 4 – 6 meter zandophoging aan. Dat is nodig om de elektriciteitskabels, die in het voorjaar van 2022 aan land komen, onder de duinen door te kunnen aanleggen. Voor het maken van de zandophoging wordt strandzand gebruikt dat aan de zuidkant van Wijk aan Zee, dankzij wind en stroming, voorhanden is.

Geotubes aanbrengen
De zandophoging wordt door damwanden beschermd tegen de harde wind en de zee. Ook brengen we geotubes aan. Dat zijn speciale zakken die ter plaatse worden gevuld met ca. 500 m3 zand per stuk. Zo vormt de zandophoging met rondom de geotubes een solide basis voor de uitvoering van de boringen.

Veiligheid voorop
De werkzaamheden vinden midden op het strand plaats, waar dagelijks veel bezoekers komen. Daarom werken we volgens strikte veiligheidsregels. Veiligheid staat voorop. Onze dumpers rijden bijvoorbeeld stapvoets en aanwezige bezoekers worden gewaarschuwd door middel van spotters. Dit zijn mensen die onder andere bij de oversteekpunten op het strand staan tijdens de transportwerkzaamheden.


Deel dit project

Share Tweet LinkedIn