Nieuw project: Verbetering Regionale Keringen Mark, Dintel en Vliet

Nieuw project
In onderaanneming van KWS, die de opdracht gegund heeft gekregen van waterschap Brabantse Delta, mag Martens en Van Oord het grondwerk uitvoeren voor een dijkverbetering aan de dijken langs de Mark, Vliet en Dintel in West-Brabant. Deze dijken voldoen niet meer aan de veiligheidseisen en moeten daarom worden versterkt. Het gaat in totaal om 6 kilometer dijk verspreid over de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur, Breda en Drimmelen. 

Duurzame aanpak
De aanvoer van de grote hoeveelheden grondstoffen vindt per schip plaats. Het vervoer per scheepsvrachten, zorgt in dit project voor een reductie van 51% CO2 uitstoot ten opzichte van vervoer per vrachtwagens. Daarnaast wordt elektrisch materieel gebruikt en herbruiken we de vrijgekomen grond ter plaatse. Ook houden we een nauwe samenwerking met de omgeving en streven we er naar hinder zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden en planning
Onze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit ongeveer 200.000 m3 grondverzet, 130.000 m3 klei transport, maatregelen tegen piping aanbrengen, een stabiliteitsscherm en damwanden plaatsen, maatwerk op diverse locaties, opruimwerkzaamheden en het aanleggen van nieuw asfalt en semi-verhardingen op diverse locaties in het projectgebied. Het komende half jaar staat in het teken van het ontwerpen en berekenen. Een gespecialiseerd team, vanuit het waterschap, KWS en Martens en Van Oord gaat hiermee aan de slag. Naar verwachting werken we tot eind 2023 aan het project.

Bekende opdrachtgever
We zijn trots dat we, na de eerdere goede samenwerking met Waterschap Brabantse Delta in project Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat, weer voor deze opdrachtgever aan de slag mogen. Hiermee bouwen we verder aan een duurzame samenwerking!


Nieuwsarchief