Nieuw project: Inrichting 4 natuurgebieden Diemerscheg

Nieuw project
In opdracht van Provincie Noord-Holland gaat Van der Ven in samenwerking met Martens en van Oord de vier deelgebieden Diemerscheg inrichten. Dit is een gebied ten oosten van Amsterdam, in Diemen, Weesp en Muiden. Op vier locaties worden de natuurverbindingen verbeterd of komt er ruimte voor nieuwe natuurontwikkeling. Het project levert een bijdrage aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en maakt het leefgebied van kleine (water)zoogdieren en vogels groter.

Werkzaamheden en planning
Voor de inrichting van de natuurgebieden gaan we natuur technisch grondwerk uitvoeren en kunstwerken aanbrengen. Het natuur technisch grondwerk bestaat in grote lijnen uit circa 100.000 m3 grondverzet waaronder, plagwerkzaamheden, watergangen ontgraven en het aanbrengen van nieuwe kades (beheer-, ruiter- en wandelpaden). Verder gaan we verschillende nieuwe kunstwerken aanbrengen. We gaan 25 duikers, verschillende uitkijkpunten en 2 nieuwe bruggen realiseren. Een prefab betonbrug van 12 meter lang en een houten brug van 13 meter lang. Tot slot gaan we afrasteringen verwijderen, een aantal objecten amoveren en kapwerkzaamheden uitvoeren.
De eerste werkzaamheden zijn medio mei 2022 gestart. Naar verwachting werken we tot in april 2023 aan het project.

Foto's:


Nieuwsarchief