Dijkverbetering IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal

De IJsseldijk voldoet niet aan de normen van Rijkswaterstaat en is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken Rijkswaterstaat en de waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Samen brengen we de keringen op orde. Dit project is één van de nieuwe HWBP-projecten waarvan er de komende jaren nog meer zullen volgen.

Projectkenmerken

  • Eén van de nieuwe HWBP-projecten
  • BVP-contract (Best Value Procurement)
  • Het vrijkomende materiaal is duurzaam hergebruikt in de nieuwe dijk en de waterveiligheid is continu geborgd.

Het Waterschap en Alliantie Dijkenbouwers, bestaande uit Martens en Van Oord, Ballast Nedam en G. van der Ven, werken aan plannen voor het verbeteren van de IJsseldijk. Het gaat om de dijk tussen de keersluis het Bastion (Hattem) en het Kloosterbos (Wapenveld).

Primaire waterkering
Het werk omvat de verbetering van circa 3 km primaire waterkering. De waterkering wordt afwisselend versterkt met een grondoplossing en een damwandoplossing. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit het aanbrengen van de grondoplossing (buitendijks), het vervangen van de bestaande beschoeiing langs het Apeldoorns Kanaal door een waterkerende damwand, het verhogen van de kruin door het overlagen van de wegconstructie en het inpassen van de bestaande woningen en erven.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het doel van het HWBP is dat in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze zijn versterkt, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet en daarmee de waterveiligheid van Nederland wordt gewaarborgd.

Planning
Op dit moment zijn wij bezig met de planfase, hierin wordt het ontwerp verder uitgewerkt en zullen de vergunningen en het Projectplan Waterwet worden aangevraagd. Naar verwachting kan dan medio voorjaar/zomer 2021 gestart worden met de uitvoering. De uitvoering duurt naar verwachting circa 1,5 jaar en zal eind 2022 afgerond zijn.

In goede samenwerking met onze opdrachtgever is al het vrijkomende materiaal duurzaam hergebruikt in de nieuwe dijk en bleef de waterveiligheid continu geborgd. We kijken met trots terug op deze werkzaamheden!

Wilt u meer weten over Dijkverbetering IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal?

Kleis

Kleis Kruis

0162 - 474747
k.kruis@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn