Dijkaanleg tussen het Duitse Bienen en Praest

De huidige 4 kilometer lange dijk tussen Bienen en Praest voldoet niet meer aan de huidige Duitse normen. Een verzwaring en reconstructie is noodzakelijk.

De eerste plannen voor de dijkconstructie dateren al van 25 jaar geleden. Na een lang vergunningentraject is de aanleg nu eindelijk van start gegaan.

Projectkenmerken

  • Grond oude dijk gebruikt in nieuwe dijk. Efficiënte grondstromen.
  • Sterkere dijk dankzij volledig nieuwe opbouw.


Inzet van onze expertise


Martens en Van Oord reconstrueert in de buurt van het Duitse Emmerich een dijk over een lengte van bijna 4 kilometer. De dijk, die ligt tussen de dorpen Bienen en Praest, voldoet niet meer aan de hedendaagse Duitse normen. Hij moet 30-50 centimeter verhoogd worden en ook de stabiliteit moet worden verbeterd.

Verzwaring

De dijk wordt verzwaard. Dit gebeurt door de bestaande dijk af te graven en vervolgens een nieuwe dijk te reconstrueren die helemaal opnieuw wordt opgebouwd. De laagdikte van de toegepaste materialen (klei, zand, drainzand) wordt gewijzigd.


Landinwaards

Daarnaast wordt de dijk over een lengte van 2,7 kilometer circa 100 meter landinwaarts verplaatst. In de dorpen Bienen en Praest zelf wordt de dijk in het tracé van de oude dijk aangelegd.

Hergebruik

De vrijkomende grond uit de oude dijk wordt hergebruikt in de nieuwe dijk. Voor de noodzakelijke verzwaring en nieuwe opbouw van de dijk wordt zand en klei vanuit de omgeving aangeleverd.

Volgens planning werd het project eind 2020 opgeleverd.

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn