Starthandeling natuurontwikkeling Westelijke Langstraat

Tussen het Brabantse Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. In dit natuurgebied wordt de komende jaren geïnvesteerd in de natuur...

Alles over het Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat project

De uitvoering voor natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat gaat na vele jaren voorbereiding van start! Maandagmiddag werd tijdens de starthandeling in klein comité stilgestaan bij deze mijlpaal. Vertegenwoordigers van de vier projectpartners en de directeuren van Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf stroopten de mouwen op om samen handmatig een stukje te plaggen als symbolische start van het werk buiten.

Handen uit de mouwen

Om de start van de uitvoering niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, kwamen de projectpartners en aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven op 7 juni samen bij de eendenkooi in Sprang-Capelle. Vanaf half juni beginnen hier de eerste werkzaamheden; een toepasselijke locatie om hier het werk officieel op te starten. Cécile Franssen namens Waterschap Brabantse Delta, Klazien Witteveen namens Provincie Noord-Brabant, Jan Fenten namens Staatsbosbeheer, Dilek Odabasi namens Gemeente Waalwijk en de directeuren Maarten Spronk van Martens en Van Oord en Huibert van der Ven van Van der Ven staken de handen uit de mouwen om op de ouderwetse manier elk een stukje grond te plaggen. Vanwege het coronavirus is een uitgebreid startmoment niet mogelijk. In het najaar zal, als de coronamaatregelen het toelaten, de start van het project groter gevierd worden met de omgeving.

Geplande werkzaamheden

Vanaf 15 juni beginnen we met de uitvoering. Om de waterhuishouding aan te passen gaan we 67 stuwen en inlaten, 7 gemalen, 180 dammen en 19 duikers aanbrengen. Aanvullend gaan we nieuwe watergangen graven en bestaande watergangen vergraven. Op diverse locaties wordt het historisch aanwezige slotenpatroon hersteld en wordt er geplagd. We graven daarbij de bovengrond af, waardoor de mesthoudende laag grond verdwijnt en oude zaden tot ontwikkeling komen. Er is sprake van veel kleine maatregelen die samen moeten resulteren in een nieuwe gebiedsinrichting met een goed functionerend watersysteem. Ecologen begeleiden de werkzaamheden om zorgvuldig om te gaan met planten en dieren én om te borgen dat het gemaakte werk geschikt is voor de gewenste natuurontwikkeling. Ook wordt gestart met maatregelen bij particulieren om ervoor te zorgen dat zij in de toekomst geen last krijgen van vernatting.

Meer informatie?

Lees op onze projectpagina meer over dit project. Bent u benieuwd naar een kijkje ‘achter de bouwhekken’? Volg dan het project via de BouwApp. De BouwApp is op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Ga naar de App store om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Westelijke Langstraat’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de betreffende doelgroepNieuwsarchief