REDUCTIE

Opstellen van reductieplan CO2-uitstoot

Door het verkregen inzicht (onderdeel A) in de energieprestaties kunnen we doelstellingen en maatregelen voor het reduceren van de CO2-uitstoot opstellen. Martens en Van Oord heeft een energiemanagement-actieplan gemaakt met daarin beschreven de maatregelen en doelstellingen voor het lopende jaar. De voortgang ten opzichte van de maatregelen en doelstellingen leggen we vast met halfjaarlijkse voortgangsrapportages. De beschrijven de prestaties van Martens en Van Oord als geheel en per project waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

Energiemanagementactieplan
Rapport Maatregellijst 2018.pdf

Rapport Maatregellijst 2019.pdf

Rapport Maatregellijst 2020.pdf

20180528 3.B.2 Energiemanagementactieplan 20181.pdf

20190107 3.B.2 Energiemanagementactieplan 2019 def.pdf

20200120 3B2 Energiemanagementactieplan 2020 def.pdf

Voortgangsrapportages CO2-reductie
4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2012
4.B en 5.B Voortgangsrapportages CO2-reductie 2013 1e half jaar
4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2013
4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2014 1e half jaar
4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2014
4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2015 1e half jaar
4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2015
4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2016 1e half jaar
4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2016 heel jaar

20180502 4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2017 1e half jaar definitief.pdf

20180528 4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2017 heel jaar definitief.pdf
Tabel Verwijzingen ISO14064-1

20180516 4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2018 half jaar definitief.pdf

20180516 4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2018 heel jaar definitief.pdf

20190831 4.B en 5.B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2019 half jaar def aug 2019.pdf

20200616 4B en 5B Voortgangsrapportage CO2-reductie 2019 geheel def.pdf

Voor benchmarkdoeleinden zet Martens en Van Oord de CO2-uitstoot af tegen het aantal FTE en gerealiseerde euro's omzet.

Voortgangsrapportages projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel
Er zijn diverse projecten onder CO2 gunning verkregen. Elk half jaar wordt opnieuw de lijst geupdatet.

Hieronder de lopende projecten incl. actuele voortgangsrapportages.

KRW 1
Werkzaamheden van 2e half jaar 2013 tot en met 1e half jaar 2016.
4B en 5B Voortgangsrapportage project KRW 2013 1e half jaar
4B en 5B Voortgangsrapportage project KRW 2013
4B en 5B Voortgangsrapportage project KRW 2014 1e half jaar
4B en 5B Voortgangsrapportage project KRW 2014
4B en 5B Voortgangsrapportage project KRW 2015 1e half jaar
4B en 5B Voortgangsrapportage project KRW 2015
4B en 5B Voortgangsrapportage project KRW 2015 versie 1.0 afgerond

GOVa (Groot Onderhoud Vaarwegen) fase 4C perceel 2
Werkzaamheden van 2e half jaar 2014 tot en met 2e half jaar 2015.
4B en 5B Voortgangsrapportage GOVA 4C 2014
4B en 5B Voortgangsrapportage GOVA 4C 2015 1e half jaar
4B en 5B Voortgangsrapportage GOVA 4C 2015
4B en 5B Voortgangsrapportage GOVA 4C 2015 afgerond

KRW 3 & Well-Aijen Zuid
Werkzaamheden van 1e half jaar 2015 tot en met 1e half jaar 2016.
4B en 5B Voortgangsrapportage KRW 3 2015 1e half jaar
4B en 5B Voortgangsrapportage KRW 3 2015 heel jaar
4B en 5B Voortgangsrapportage KRW 3 2016

Heesseltsche Uiterwaarden

4B en 5B Voortgangsrapportage Heesseltsche Uiterwaarden 2016

2018 4B en 5B Voortgangsrapportage Heesseltsche Uiterwaarden.pdf

Waterdunen

CO2-R&E-plan Waterdunen_v2.pdf

CO2 P&E Waterdunen-2.0.pdf

Loenense Buitenpolder

CO2-evaluatie Loenensche Buitenpolder.pdf

201906_CO2 Evaluatie Cijfermatig Loenense Buitenpolder.pdf

Binnenveldse Hooilanden

CO2 reductie en evaluatieplan Binnenveldse Hooilanden.pdf

Sedimentsuppletie Bovenrijn

CO2-R&E Suppletie Bovenrijn v2.0.pdf

CO2 Projectplan incl evaluatie Suppletie Bovenrijn.pdf

KRW HDHV

CO2 reductie en evaluatieplan KRW HDHV.pdf

Dijkverzwaring Zeeburgereiland

wordt binnenkort toegevoegd

Voor een inkijkje op en over het project, check onze "projecten" pagina.