1 2 3 4

Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa) nieuws

Laatste nieuws / 06 maart 2015

Zuid-Willemsvaart bij Nederweert terug op diepte

Martens en Van Oord heeft de Zuid-Willemsvaart bij Nederweert weer terug op diepte gebracht. Donderdag 26 februari is het laatste schip de Merwede met verontreinigde baggerspecie geladen en vertrokken naar het baggerspeciedepot Hollandsch Diep bij Moerdijk. Daar heeft ons losponton IJsseloord het schip gelost.


Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa)

Half april 2014 heeft Martens en Van Oord opdracht gekregen van Rijkswaterstaat voor het project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa) fase 4c perceel 2. Het project betreft twee locaties waar onder meer gebaggerd moet gaan worden.

De eerste locatie is het grootste deel en betreft de verruiming van één van de krapste bochten in de scheepvaartroute van de Maas, bij het dorp Steyl. Hiermee wordt de vaarweg geschikt gemaakt voor grotere schepen en creëren we een betere en veiligere doorstroming van de scheepvaart.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • Werkzaamheden uitvoeren in CE-verdacht gebied (Gebied met Conventionele Explosieven)
  • Ontgraven en vervoeren ca. 40.000 m3 grond naar nevengeul Lomm
  • Ontgraven en vervoeren ca. 70.000 m3 zand naar de Zandfabriek in Moerdijk

De tweede locatie betreft baggerwerkzaamheden op de kanalenviersprong bij Nederweert. Deze kanalenviersprong verbindt de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart. In de Zuid-Willemsvaart en in het aansluitende deel van het Kanaal Wessem-Nederweert voeren we baggerwerkzaamheden uit. Hiermee bereiken we dat de vaarwegen bevaarbaar blijven en een vlotte en veilige doorstroming van schepen mogelijk is.

De belangrijkste kenmerken van het werk zijn:

  • Werkzaamheden uitvoeren in CE-verdacht gebied (Gebied met Conventionele Explosieven)
  • Ontgraven en vervoeren ca. 1.000 m3 NT-specie naar Baggerspeciedepot Hollandsch Diep
  • Ontgraven en vervoeren ca. 15.000 m3 baggerspecie naar nevengeul Lomm

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.
De uitvoeringsperiode loopt van september 2014 tot en met najaar 2015.


Deel dit project