Sedimentsuppletie in de Boven-Rijn (D)

Door erosie dalen de bodems van onze rivieren en hiermee ook de waterstand. Een lage waterstand levert problemen op voor de scheepvaart. In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Martens en Van Oord mee aan de realisatie van een proef waarbij het natuurlijk proces waarmee de rivierbodem zich herstelt wordt nagebootst.

Projectkenmerken

  • Project betreft de tweede fase van een proefproject.
  • Extra aandacht voor veiligheid en werkwijze in verband met drukke scheepvaartverkeer.

Het water van een rivier neemt van nature stenen en zand mee en zet deze benedenstrooms af. Mede door menselijk ingrijpen zoals versmallen, rechttrekken en winning van grondstoffen krijgen Nederlandse rivieren steeds minder zand en grind aangevoerd. Onder andere hierdoor neemt de stroomsnelheid en daardoor de erosie toe. Dit zorgt voor een daling van de rivierbodems en de waterstand. Bij laagwater zorgt dit voor problemen met de scheepvaart en verdroging van de uiterwaarden.

Proefproject

Rijkswaterstaat PPO (Programma’s, Projecten en Onderhoud) voert een proef uit, waarvoor Martens en Van Oord de werkzaamheden voor zijn rekening neemt. In de Boven-Rijn, net over de grens bij Lobith, wordt een 30 centimeter dikke laag grind en zand gericht gestort. Dit wordt sedimentsuppletie genoemd.

Het zand en de grond verspreidt zich op een natuurlijke manier en vult de diepe delen in de rivier. Hierdoor stijgt de waterstand in de ondiepe delen en is de rivier beter bevaarbaar.

70.000m3 grind

Het betreft de tweede fase van een proefproject, de eerste fase is in 2016 uitgevoerd. Het werk omhelst het leveren en aanbrengen van 70.000 m3 grind in de Boven-Rijn. Door de inzet van splijtbakken, die het materiaal al varend aanbrengen, is er minimale hinder voor het scheepvaartverkeer.

De werkzaamheden vinden plaats tussen april en oktober 2019.

Meer weten over sedimentsuppletie? Bekijk dit filmpje van Rijkswaterstaat.

 

Wilt u meer weten over Sedimentsuppletie in de Boven-Rijn (D) ?

Bart begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Bart Hubers
Projectleider

+31 162 474747

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn