Zelling Onderneming: een bijzonder woon- en verblijfsgebied

De voormalige bedrijfslocatie Zelling Onderneming in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt her ontwikkeld als woningbouwlocatie. Een bijzonder gebied: de nieuwe wijk ligt op een markant punt aan de Hollandsche IJssel én wordt toekomstbestendig zonder gas en energieneutraal ontwikkeld.

Projectkenmerken

  • Plaatsen damwand en uitvoeren ecologische maatregelen aan de oever
  • Saneren, afvoeren en herschikken aanwezige bodem
  • Aanbrengen leeflaag en tijdelijke voorbelasting

Om dit te kunnen realiseren zal combinatie Martens en Van Oord – De Klerk Waterbouw uit Werkendam in opdracht van gemeente Zuidplas deze werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden worden in de zomer van 2020 gestart met het weghalen van de verhardingen en het vervangen van de bestaande oeververdediging door een damwandconstructie. Voor de damwandconstructie wordt een ecologische oever aangelegd.

Ruw bouwrijp maken
Door middel van het plaatsen van een damwand, het slopen, saneren en het aanbrengen van een leeflaag met daarop de voorbelasting, wordt door de combinatie Martens en Van Oord - De Klerk, Zelling Onderneming in Nieuwerkerk aan den IJssel geschikt gemaakt voor de bouw van 58 woningen aan de Hollandsche IJssel.

 

Omsloten door water en groen
De plannen van gemeente Zuidplas voor de herontwikkeling van Zelling Onderneming omvatten niet alleen woningbouw. Er wordt ook voorzien in een openbaar wandelpad langs de rivier, een uitkijkpunt over de Hollandsche IJssel en een park. Het belooft een bijzondere locatie te worden, omsloten door water en groen.

Planning
In de zomer van 2020 starten we met de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn naar verwachting in april 2021 afgerond. Het totale project wordt, na het plaatsen van een leuning op de damwand eind 2021 opgeleverd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.nieuwbouwzelling.nl

Wilt u meer weten over Ruw bouwrijp maken Zelling Onderneming?

Camiel begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Camiel van der Heiden
Projectleider/Omgevingsmanager

+31 6 237 518 61
c.vanderheiden@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn