Natuurontwikkeling Zuiderdiepgorzen

70 hectare voormalige landbouwgrond omgevormd tot open, waterrijke natuur.

Projectkenmerken

  • Het project is onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet.
  • Grenst aan/en is gedeeltelijk onderdeel van het Natura 2000 gebied Haringvliet: onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.
  • Het vergroten van foerageer- en broedgebieden voor vogelsoorten zoals de tureluur en de lepelaar.
  • Minimale hinder en openbare wegen altijd bereikbaar houden.
  • Intern transport over rijplaten.

In opdracht van Natuurmonumenten en gemeente Goeree-Overflakkee heeft Martens en Van Oord samen met Baars in september 2018 70 hectare natuurgebied in de ‘Zuiderdiepgorzen’ aan het Zuiderdiep bij Stellendam heringericht. Voormalige landbouwgrond is omgevormd tot open, waterrijke natuur. De werkzaamheden omvatten het ontgraven van kreken en slikkige oevers in de polder, het realiseren van een nieuwe secundaire waterkering en een kade met een wandel- en fietspad om zo het gebied beter te beleven.

Grondverzet

De uitvoering van circa 90.000 m3 grondverzet, zoals het graven van de kreken en slikkige oevers, het dempen van sloten en het maken van een nieuwe regionale waterkering zijn voor het grootste deel uitgevoerd in 2018. Als de nieuwe secundaire waterkering stabiel is en haar functie kan vervullen, worden er doorsteken gerealiseerd naar het oppervlaktewater van het Zuiderdiep.

Droomfondsproject

De ontwikkeling van natuur en recreatief medegebruik in het gebied is mede mogelijk gemaakt door het zogenoemde ‘Droomfondsproject Haringvliet’. In dit project werkt Natuurmonumenten samen met 5 andere goede doelen (waaronder het Wereld Natuur Fonds) en ontvangt het financiële steun van de Nationale Postcode Loterij.

Het Droomfondsproject Haringvliet met bijhorende natuurherstelwerkzaamheden wordt uitgevoerd als aanvulling op het ‘Kierbesluit’: het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen eind 2018.

Kijk voor meer informatie ook op:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/scheelhoek/nieuws/werken-aan-nieuwe-natuur-zuiderdiepgorzen

Wilt u meer weten over Natuurontwikkeling Zuiderdiepgorzen?

Corné begeleidde het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Corné van Drunen
Projectleider

+31 6 533 518 51
c.vandrunen@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn