Natuurontwikkeling Leidsche Hoeven

In het gebied Leidsche Hoeven wordt landbouwgrond omgezet in natuur en wordt de bestaande natuur beschermd.

Projectkenmerken

  • Natuurtechnisch ontgraven van de bovengrond.
  • Bestaande natuurwaarden behouden.
  • Hergebruik van vrijkomende grond.

Het gebied Leidsche Hoeven, dat ligt in het rivierengebied bij Tricht en Geldermalsen, vormt de ontbrekende schakel tussen natuurgebieden ‘Marienwaardt’ en ‘Regulieren’. Martens en Van Oord heeft hier in combinatie met De Kuiper Cultuur & Groen werkzaamheden verricht die als doel hebben landbouwgrond om te zetten naar natuur en bestaande natuur te beschermen.

Herinrichten

Het gebied is opnieuw ingericht door onder andere van de weilanden de bovengrond natuurtechnisch af te graven, nieuwe watergangen aan te leggen en dammen, duikers en stuwen aan te brengen. Daarnaast vonden er opruimwerkzaamheden plaats zoals het verwijderen van oude afrasteringen. Door bovengrond af te graven krijgen oorspronkelijke plantensoorten de ruimte om zich opnieuw te ontwikkelen.

 

Door al deze werkzaamheden wordt het gebied natter en dat is goed voor bijzondere en minder bijzondere planten- en dierensoorten in Leidsche Hoeven. En ook voor inwoners en recreanten, die hier straks kunnen wandelen over het Klompenpad en fietsen langs het gebied. 

Planning

De werkzaamheden van Martens en Van Oord zijn op 22 oktober 2018 gestart en na ongeveer 3 maanden afgerond, de werkzaamheden van De Kuiper vinden nog plaats.

Bij de uitvoering is er rekening gehouden met de weersomstandigheden, bestaande natuurwaarden en de afzetmogelijkheden van de vrijkomende grond.

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn