Baggeren met zorg

70.000 kuub baggeren nabij een koelwaterinlaat: dat brengt risico’s mee. En dus kiest MvO voor een gesloten semivlakgrijper, een vakbekwame machinist, een bellenscherm, continue monitoring en goed overleg.

Projectkenmerken

  • Een risicovolle opdracht begint bij een goed projectteam.
  • Goede communicatie tussen de betrokken partijen.
  • Continu monitoren hoe de zaken ervoor staan.             

Inzet van onze expertise


In opdracht van Havenbedrijf Moerdijk heeft Martens en Van Oord in het najaar van 2017 70.000 m3 baggerspecie verwijderd uit het Hollandsch Diep.

Koelwaterinlaat

De werkzaamheden vonden plaats nabij een koelwaterinlaat van Shell. Shell haalt voor zijn productieprocessen koelwater binnen uit het Hollandsch Diep. Er was een risisco dat het water vertroebeld zou raken als er gebeaggerd werd en dat dit invloed zou hebben op de bedrijfsvoering.

Pakket van maatregelen

Om vertroebeling te voorkomen heeft MvO een pakket aan maatregelen getroffen. Allereerst is er een projectteam samengesteld dat goed bekend was me de situatie rondom Moerdijk. Daarnaast is er besloten het baggeren uit te voeren met een gesloten semivlakgrijper, hiermee kan er tijdens het laden geen slib uit de grijper stromen. Een slib- en bellenscherm moest er tot slot voor zorgen dat de zwevende deeltjes niet in de koelwaterinlaat terecht konden komen.


Met behulp van een databoei met turbiditeitzonde (vlakbij de koelwaterinlaat) en mobiele meetapparatuur werd de troebelheid van het water continue gemonitord.

Vakmanschap

Na een testdag, om er zeker van te zijn dat deze maatregelen afdoende waren, heeft het MvO-team in zeven weken de 70.000 kuub baggerspecie verwijderd en afgevoerd. Afhankelijk van de metingen zijn de werkzaamheden tussentijds aangepast.

Er waren veel scheepsbewegingen in de periode van het baggeren, het normale bedrijfsproces liep gewoon door. Door goede communicatie tussen de betrokken partijen, de uitgebreide voorzorgsmaatregelen en niet in de laatste plaats het vakmanschap van onze machine is alles goed verlopen.

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn