Zand voor Plan Duin in Almere

Martens en Van Oord (MvO) gaat een grote hoeveelheid zand (300.000 m3) leveren die later wordt gebruikt voor het bouwrijp maken en de realisatie van Plan Duin in Almere Poort.

Projectkenmerken      

  • In een korte tijd veel m3 zand verzetten.
  • Minimale hinder voor omgeving en infrastructuur.
  • Veilig transport.
  • Speciale eisen aan het zand: zeezand.

In opdracht van Gemeente Almere gaat Martens en Van Oord ten behoeve van het bouwrijp maken en de realisatie van Plan Duin in Almere 300.000m3 zand leveren. Dit zand wordt met schepen aangevoerd en gelost aan de IJmeerdijk. Voor de loswerkzaamheden wordt een losponton met daarop een hydraulisch graafmachine, twee transportbanden en twee trechters ingezet. Door middel van de trechters worden de vrachtwagens geladen die het zand vervolgens naar twee verschillende depots (opslagplaatsen) in de projectgebieden 'Kop Zuid' (100.000m3) en 'Stranddorp' (200.000m3) vervoeren.  

Veilig vervoer

Om ervoor te zorgen dat het transport zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk hinder verloopt, rijden onze vrachtwagens niet over de openbare weg maar wordt er gebruik gemaakt van een route die niet toegankelijk is voor ander verkeer. Om een weg te kruisen die wel in gebruik is door ander verkeer, wordt er gebruik gemaakt van een transportband die het zand over de weg transporteert. Deze transportband is voorzien van anti-morsschermen om te voorkomen dat er zand op de openbare weg of het fietspad terecht komt.

Plan Duin

Duin omvat straks echte duinen tot wel 10 meter hoog, afgewisseld met bos, kreken en een duinvallei. Het zand voldoet dan ook aan speciale eisen, het heeft de structuur van zeezand, zodat er ook bijvoorbeeld helmgras op kan groeien.

Planning

Eind december 2018 is gestart met het aanvoeren en opbouwen van ons materieel en het inrichten van het werkterrein.

Medio januari 2019 is het eerste zand gelost en het transport met vrachtwagens gestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei 2019 gereed. Het depot 'Kop Zuid' is inmiddels gevuld (begin maart 2019).

Bouwapp

Om de omgeving tijdens de werkzaamheden van informatie te voorzien maken we gebruik van een app. Via  www.debouwapp.nl/mvogroep kunt u de app-downloaden (zowel Android als Apple). U kunt ook de onderstaande QR-code scannen, dan komt u op deze site. Via de app houden wij u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. U kunt ons via deze app ook bereiken als u vragen of opmerkingen heeft.

 

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn