Ontstenen oevers langs de Maas (KRW 4)

Kaderrichtlijn Water 4 moet ervoor zorgen dat het natuurlijke karakter van de Maas tussen Reuver en Alphen toeneemt en de ecologische waterkwaliteit verbetert. Martens en Van Oord realiseert de benodigde maatregelen voor 12 kilometer Maasoever.

MvO heeft al veel kennis en ervaring met soortgelijke projecten. Zo hebben we in opdracht van Rijkswaterstaat al werkzaamheden uitgevoerd voor 61 kilometer aan heringerichte Maasoevers binnen de projecten Natuurvriendelijke Oever Maas (NVO) 1 en voor Kaderrichtlijn Water (KRW) 3.

 

Inzet van onze expertise


Bij KRW 4 worden langs de Maas, tussen Reuver en Alphen, de oevers waar dat mogelijk is ‘ontsteend’. Door de maatregel neemt het natuurlijke karakter van de rivier verder toe, waardoor flora en fauna weer de kans krijgen zich te ontwikkelen en de ecologische waterkwaliteit kan verbeteren. Dit met behoud van overige functies van het watersysteem en binnen de beschikbare ruimte. Daarnaast worden vier oevers, waar naar verwachting in de eerste jaren na de ontstening relatief veel afgekalfde oevergrond op het onderwatertalud terecht zou komen, preventief ontgraven om hinder voor de scheepvaart te voorkomen.

Samenwerking

Voor dit project werkt MvO voor het ecologisch ontwerp nauw samen met bureau Stroming en met adviesbureau Raap voor localisatie en preventieve ontgravingen van mogelijke archeologische vondsten. Ook wordt voor de veiligheid het gebied gecontroleerd op NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven).


Kaderrichtlijn Water

Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De maatregelen die Rijkswaterstaat neemt zijn erop gericht de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De richtlijn bepaalt dat onze wateren een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Martens en Van Oord stond eerder al aan de lat voor een aantal oeverwerken langs de Maas vanuit de contracten NVO1 en KRW3 en daarnaast de projecten KRW1 en KRW2 meer in het westen van het land.

Wilt u meer weten over KRW 4: ontstenen oevers langs de Maas?

Bart begeleidde het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Bart Hubers
Projectleider

+31 6 533 518 14
b.hubers@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn