Waterfront Aalsmeer: 'een gezicht aan het water' geven

Met het project ‘Waterfront Aalsmeer’ geeft de gemeente Aalsmeer invulling aan haar ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te geven.

Projectkenmerken

  • Aanbestedingstraject met EMVI-plan (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)
  • Aantrekkelijker gebied maken voor voetgangers en fietsers
  • Verbeteren van veiligheid en bereikbaarheid voor met name voetgangers en fietsers

Gemeente Aalsmeer heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord en Van der Ven de opdracht gegund om de recreatieve aantrekkelijkheid van het Waterfront in Aalsmeer te vergroten. De gemeente heeft als doelstelling om de publieke toegankelijkheid van de watertoren, en ook de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten.

Het project is gelegen aan het water de Westereinderplassen.

‘Een gezicht aan het water’
Om deze doelstelling te verwezenlijken, realiseren we een aantrekkelijke wandel- en fietsboulevard langs het water, maken we het aanwezige strand en de pier groter om mede de recreatieve aantrekkelijkheid van het Surfeiland te vergroten. Ook worden diverse voorzieningen in het gebied gerealiseerd.

Daarnaast zullen we de waterkering toetsen en eventueel aanpassen ten behoeve van het verlengen van de levensduur en het verminderen van het opspattende water.

Participatie
De plannen voor de aankleding van het Waterfront zijn opgesteld in participatie met de bewoners van Aalsmeer. Inwoners en ondernemers zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen. Wij gaan hierop voortborduren.

Planning
De uitvoerende werkzaamheden zullen starten in het najaar/winter van 2020-2021.
Wilt u meer weten over het project? Kijk dan op www.aalsmeerwaterfront.nl

Wilt u meer weten over Waterfront Aalsmeer?

Marco begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Marco van der Schans
Projectleider

0162 - 474747

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn