18.000 vervoersbewegingen zonder vertraging

Het toekomstige Logistiek Park Moerdijk moet plaats gaan bieden aan grootschalige havengerelateerde VAL (Value Added Logistics) bedrijven en hiermee de economische structuur van West-Brabant versterken. De voorbelasting van het terrein is reeds door Martens en Van Oord gerealiseerd.

In 4 maanden tijd 375.000 kuub zand verhuizen van Industrial Park Moerdijk naar Logistiek Park Moerdijk. Dat betekent 5 dagen per week elke 90 seconden een vrachtwagen. Een uitdaging.

Projectkenmerken

  • Werken volgens een strakke planning: routes proefrijden en doorwerken in de bouwvak.
  • Door gebruik te maken van mega rijplaten konden onverharde wegen vermeden worden en bleven wegen schoon.
  • Afspraken met de omgeving om overlast te beperken.

Inzet van onze expertise


Op Industrial Park Moerdijk lag 375.000 kuub zand dat daar weggehaald moest worden, omdat de grond een andere eigenaar en bestemming krijgt. Er werd een nieuwe bestemming voor het zand gevonden:  Logistiek Park Moerdijk. Hier was zand nodig om veengrond voor te belasten, zodat er op gebouwd kan worden.

Goede voorbereiding essentieel

De verplaatsing van de enorme hoeveelheid zand moest in een hele korte periode gerealiseerd worden en werd uitgevoerd in opdracht van Port of Moerdijk. Een goede voorbereiding was dan ook essentieel. Er werd gereden over de A17, een drukke snelweg. Omdat er geen vertraging opgelopen mocht worden, is er van te voren op verschillende dagen en tijdstippen proefgereden en stond er extra materieel klaar voor het geval het nodig was. Ook kon er gewisseld worden van laadlokatie als de eisen rondom flora en fauna daarom vroegen.


Goede afspraken

Er is veel aandacht geschonken aan overlast voor de omgeving. Al het zand moest binnen 16 weken van A naar B getransporteerd worden, dit betekende 18.000 vervoerbewegingen, oftewel elk half uur 20 vrachtwagens. Er zijn diverse maatregelen getroffen, zo zijn er bij de depots grote stalen rijplaten neergelegd, een zogenaamde 'stalen snelweg'. Hierdoor hoefde er niet over onverharde wegen gereden te worden en werden wegen niet vervuild met zand. 

Al het zand is inmiddels verplaatst en verwerkt, de logistieke uitdaging is succesvol afgerond.

Wilt u meer weten over Voorbelasting IPM - LPM Moerdijk ?

Jos begeleidde het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Jos Boers
Projectleider

+31 6 224 970 68
j.boers@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn