Herontwikkeling van voormalig sportpark Vijfsluizen tot een duurzame woonwijk in het groen

Park Vijfsluizen ligt in Vlaardingen-Oost, dicht tegen Schiedam aan. Het is een natuurlijke oase middenin een rauw en grootstedelijk gebied. Een droomplek voor wie in de Randstad werkt, maar graag thuiskomt in het groen. Het park Vijfsluizen was in het verleden jarenlang in gebruik als sportpark van Shell.

Projectkenmerken

  • Opruimingswerkzaamheden
  • Aanbrengen van voorbelasting
  • Aanbrengen van verticale drainage

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Vlaardingen en Heijmans Vastgoed start een nieuwe fase in de ontwikkeling van Park Vijfsluizen.

Fase 1 herontwikkeling Park Vijfsluizen
Heijmans Vastgoed heeft Martens en Van Oord de opdracht gegund waarbij de werkzaamheden binnen de opdracht een onderdeel zijn van het grotere geheel om het gebied bouw- woonrijp te maken.

Het betreft de 1e fase van het totale project.

Aanbrengen voorbelasting
Onze werkzaamheden bestaan uit opruimingswerkzaamheden en het aanbrengen van een voorbelasting ten behoeve van de toekomstige woningbouw. Hiervoor leveren we ongeveer 60.000 m3 zand met bijbehorende zettingsversnellende maatregelen door middel van het aanbrengen van verticale drainage. Het gebied wordt opgehoogd, daarna is een lange periode nodig om de bodem te laten inklinken.

Planning
De uitvoerende werkzaamheden zijn gestart in december 2020 en duren tot medio 2021.
Meer weten over het project? Kijk op www.parkvijfsluizen.nl

Wilt u meer weten over Vijfsluizen Vlaardingen, voorbelasting fase 1?

Corné begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Corné van Drunen
Projectleider

+31 6 533 518 51
c.vandrunen@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn