Stabilisering landtong Veense Plassen

Ten noorden van het Noord-Brabantse dorp Veen bevinden zich twee voormalige zandwinputten: de Veense Plassen. Deze plassen zijn in de jaren '80 ontstaan door het winnen van zand in dit gebied. Martens en Van Oord stabiliseert de landtong en verontdiept de plassen.

Inzet van onze expertise

De Veense Plassen liggen buitendijks met een open verbinding naar de Afgedamde Maas. Tussen de noordelijke en zuidelijke plas ligt een landtong die bebouwd is met woningen. De taluds, de schuine hellingen aan weerszijden van de landtong, zijn steiler dan gebruikelijk is. Dit zorgt voor een onveilige leefomgeving met een risico op afkalving van de oevers. In opdracht van de vereniging 'De Veense Put' stabiliseert Martens en Van Oord de landtong door deze taluds aan te vullen met zand.

In het najaar van 2014 zijn de werkzaamheden in de noordelijke plas van start gegaan en ook de werkzaamheden in de zuidelijke plas zijn inmiddels in volle gang.

Naast het stabiliseren van de landtong worden beide plassen verontdiept tot een diepte van 10 meter onder NAP, dit neemt ongeveer 5 jaar in beslag.

Naar verwachting wordt het project afgerond in 2026.

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn